Hoppa till huvudinnehåll

Rörlighet på verksamheten

Här ser du några exempel på olika diagram.

Inom vilka åldersgrupper sker personalomsättningen? Är det många unga som slutar? Har verksamheten svårt att rekrytera unga eller erfaren personal?
Diagrammet visar personalomsättning utifrån åldersgrupper. Här syns tydligt att den klart största gruppen som slutat på verksamheten är över 60 år.
Förutom ålder kan det t. ex. vara intressant att titta på kön, avdelning, anställningstid eller befattning.

Genom att lägga in flera variabler i diagrammet, kan ni tydliggöra vilka som slutar, börjar och stannar kvar på verksamheten.
Diagrammet visar kön och åldersfördelning på de som börjat på verksamheten under det senaste året. I samtliga åldrar(utom för de som är 60 och äldre) är det en klar övervikt kvinnor. 67 procent av de som har börjat på verksamheten är kvinnor. Bland samtliga anställda på verksamheten är 58 procent kvinnor.
Förutom ålder och kön kan ni titta på olika kombinationer av t.ex. anställningstid, avdelning och befattning.

Publicerad: 2015-02-09

Senast uppdaterad: 2022-11-08

Dela sidan