Hoppa till huvudinnehåll

Kollektivavtal

Ett skriftligt avtal mellan en facklig organisation och arbetsgivare om vilka regler som ska gälla på en arbetsplats. Ett kollektivavtal kan ersätta eller komplettera bestämmelser i lagen om anställningsskydd, LAS, och kan tecknas såväl centralt som lokalt. Kollektivavtal reglerar bland annat löner och övriga anställningsvillkor. Avtalen kan förhandlas fram genom att många på en arbetsplats är medlemmar i fackliga organisationer.

Publicerad: 2019-02-28

Senast uppdaterad: 2024-04-24

Dela sidan