Hoppa till huvudinnehåll

Nytt pensionsavtal för unga akademiker

Saco-S har tillsammans med Seko tecknat ett nytt pensionsavtal med Arbetsgivarverket. Det är ett långsiktigt och stabilt avtal för medlemmar födda 1988 och senare. Avtalet är det bästa premiebestämda pensionsavtalet på arbetsmarknaden. Avtalet stödjer rörlighet mellan olika arbetsmarknadssektorer och innebär en flexibilitet för individen att trappa ner i slutet av arbetslivet.

Pressmeddelande om avtalet

Frågor och svar om det nya pensionsavtalet

PA16 - avtal och förhandlingsprotokoll 

Pensionsavtalet undertecknades den 11 november 2015 och börjar gälla från och med den 1 januari 2016 för medlemmar födda 1988 och senare. För de som är födda tidigare kommer bestämmelserna i nuvarande pensionsavtal PA03 att gälla även fortsättningsvis.

Delpensionsavtalet kommer fortsätta att gälla för medlemmar som är födda 1987 och tidigare. De som är födda 1988 och senare omfattas av det nya premiebestämda pensionsavtalet som istället innehåller en extra premieavsättning på 1,5 procent på lönen och en möjlighet att trappa ner i slutet av arbetslivet.

Det nya pensionsavtalet innebär att:

  • Arbetstagaren tjänar in till sin pension under hela arbetslivet fram till 67 år. Det gör att pensionen blir högre ju längre man arbetar.
  • Avtalet innebär att premier på 4,5 procent av lönen under taket och 30 procent över taket betalas in till tjänstepensionen. För en del av premierna kan individen själv välja försäkringsgivare. Avtalet ger också möjlighet för den enskilde att under vissa förutsättningar öka sin individuella pensionsavsättning.
  • Den som är sjuk eller föräldraledig har ett förbättrat intjänande än i tidigare pensionsavtal, vilket innebär en trygghet.
  • En särskild premie på 1,5 procent på lönesumman som avsätts till en särskild försäkring gör det möjligt för arbetstagaren att finansiera en avtrappning av arbetstiden i slutet av sitt arbetsliv. För den som väljer att arbeta full tid ända fram till pensionen bidrar premien till en högre ålderspension. Det ger en ökad flexibilitet för individen.
  • För det intjänande kapitalet finns införs flytträtt. Flytträtt ger den enskilde inflytande och flexibilitet i hur det intjänade kapitalet ska förvaltas.

Överenskommelsen innebär också att Villkorsavtal-T gäller även för den arbetstagare som fortsätter att arbeta efter pensionsåldern.

Publicerad: 2015-10-05

Senast uppdaterad: 2019-04-11

Dela artikeln