Hoppa till huvudinnehåll

Löneläge och löneökning

Här ser du några exempel på olika diagram.

Här visas löneökningarna i kronor som komplement till diagrammet som visar löneökningarna i procent. Mönstret är ungefär detsamma som i diagrammet som visar löneökning i procent.

Ur RALS-T:
"En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Därför ska lönen vara individuell och differentierad, om inte arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen kommer överens om annat för vissa grupper."

Diagrammet visar att löneläget är sammanpressat för handläggare och specialister. Löneläget är likartat för dessa två grupper trots väsentliga skillnader i arbetsinnehåll och ansvar. Löneökningarna är också sammanpressade och den stora majoriteten ( ca 90 procent av specialisterna och ca 80 procent av handläggarna) har haft en löneökning mellan 2 och 4 procent. Detta sammantaget gör att det sammanpressade löneläget består för dessa grupper.

Publicerad: 2015-02-09

Senast uppdaterad: 2022-11-03

Dela sidan