Hoppa till huvudinnehåll

Mer om statistikstödet

För att ni ska kunna utvärdera resultatet av lönerevisioner och andra förändringar av lönebilden inom verksamheten är det viktigt att ha relevant statistik över nuläget och förändringar över tid. När ni tar fram statistik över resultat av lönerevisioner eller aktuell lönebild kan det vara av intresse att dela upp statistiken efter kön, åldersgrupper, verksamhetsområde, befattning, heltid-/deltidsanställda m.m. Tänk på att det inte bara är i samband med lönerevisionen som förändringar sker. På många håll är det en stor personalomsättning med många nyanställningar som också förändrar lönebilden. Medarbetare får också ändrad lön t.ex. i samband med att man får nya arbetsuppgifter eller blir chef. När man analyserar förändringen av lönerna måste detta beaktas om man vill få en bild av vad som sker i själva lönerevisionen och vilka förändringar som sker på annat sätt. Det är därför t.ex. viktigt att man regelbundet ser över klassificeringen i BESTA.

Länk till partsgemensam kommentar

Publicerad: 2015-01-19

Senast uppdaterad: 2022-11-07

Dela sidan