Hoppa till huvudinnehåll

Tänk på att

Att tänka på när ni tar fram egna diagram för er verksamhet

Vilka ska ingå?
Vilka personer som ska ingå i underlaget måste tänkas igenom och bestämmas i förväg innan man börjar samla in data eller göra olika analyser av underlaget.
I de partsgemensamma beräkningar och tabeller som tas fram av centrala parter (T. ex. utvärdering av RALS-T) omfattas de som är månadsavlönade och som arbetar minst 40 procent.
Vilka ingår i det material ni använder för analyser inom er verksamhet vad gäller t. ex.:

  • Löneform (t ex månadsavlönade/timavlönade)
  • Anställningsform, dvs om man ar tillsvidare- eller visstidsanställd (se t. ex. analys av rörlighet)
  • Sysselsättningsgrad
  • Befattning (inklusive eller exklusive chefer)
  • Tjänstlediga (föräldralediga/övriga orsaker till ledighet t. ex. arbete på annan myndighet).


Vilket lönebegrepp?
I den partsgemensamma statistiken används följande lönebegrepp:
Fast månadslön som utgörs av grundlön plus eventuella fasta tillägg. För anställda som arbetar deltid har grundlönen räknats upp så att den motsvarar heltidslön för att kunna göra rättvisande jämförelser.
Exempel på fasta tillägg är cheflönetillägg.
Ibland kan det också vara intressant att analysera löner utan fasta lönetillägg för att se hur grundlönen förhåller sig till övriga medarbetares löner. Detta gäller t. ex . då chefsuppdrag är tidsbegränsade och kanske också på deltid som det är för många chefer inom UH-sektorn. När det tidsbegränsade chefsuppdraget tar slut upphör oftast också det lönetillägg som har utgått och därför är det viktigt att följa löneutvecklingen av grundlönen under den tid man har chefsuppdraget.

Vilken indelning av befattningar?
BESTA (arbetsområde, nivå och chef/ej chef) kan kompletteras med t. ex. lokal komplettering i BESTA eller andra aktuella anpassade indelningar för den egna verksamheten om BESTA upplevs som för grovt.

Publicerad: 2015-01-19

Senast uppdaterad: 2022-11-03

Dela sidan