Hoppa till huvudinnehåll

Affärsverk

I Sverige har vi tre affärsverk: Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät. Utmärkande för affärsverken är att de bedriver både affärsverksamhet och myndighetsutövning. De har större ekonomisk självständighet än andra myndigheter och tillämpar affärsverksavtalet AVA-T. Det gör också Trafikverket, även om det inte är ett statligt affärsverk i egentlig mening.

Publicerad: 2019-02-28

Senast uppdaterad: 2022-07-04

Dela artikeln