Hoppa till huvudinnehåll

Vad tycker LiU:s T/A-personal om arbetstidsavtalen?

Analys av enkätsvar

Tack för de många svar som kom på förra årets enkät om tillämpningen av de båda arbetstidsavtalen för teknisk och administrativ personal!

Här finns ett dokument med en sammanställning utifrån de inkomna svaren. Där framgår också vilka frågor vi från de fackliga organisationerna avser att ta med oss i framtida arbete med partsgemensam uppföljning och utvärdering av arbetstidsavtalen.

Vänliga hälsningar,

från den fackliga gruppen

för Saco-S vid LiU/Eva-Lisa Holm Granath
för ST vid LiU/Ingo Hölscher
för SEKO vid LiU/Rosmarie Dahlström

Publicerad: 2024-02-28

Senast uppdaterad: 2024-02-28

Dela sidan