Hoppa till huvudinnehåll

Nytt statligt avtal lyfter fram hållbart arbetsliv

Saco-S har idag tecknat avtal för drygt 87 700 statligt anställda akademiker. Parterna har enats om att skapa ett nytt arbetsområde som ska fokusera på ett hållbart arbetsliv. Avtalet innebär också att fler tjänar in tjänstepension under föräldraledighet.

– Vi är väldigt nöjda över att Arbetsgivarverket har gått oss till mötes med satsningen på det hållbara arbetslivet. Välbefinnande i arbetslivet är en viktig fråga som måste drivas med gemensamma krafter av parterna om våra medlemmar ska klara ett långt och hållbart yrkesliv, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S.

Saco-S har ett tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket som omfattar drygt 87 700 statligt anställda akademiker. Överenskommelserna som nu gjorts infogas som ändringar i det befintliga avtalet.

Ett hållbart arbetsliv blir nu ett eget arbetsområde för Partsrådet, parternas samarbetsorganisation. Det nya arbetsområdet ska fokusera på fyra viktiga områden för ett friskt arbetsliv, rehabilitering av långtidssjukskrivna, förebyggande insatser mot ohälsa, friskvårdsinsatser samt karriär och kompetensfrågor.

Förutom satsningen på ett hållbart arbetsliv har parterna enats om ett bättre intjänande av tjänstepension under föräldraledighet. Framöver kommer alla att tjäna in pension fullt ut under all föräldraledighet. Tidigare har bara anställda födda 1988 eller senare tjänat in pension på detta sätt. Äldre arbetstagare har haft en begränsning på 18 månader för en del av intjänandet.

– Ur jämställdhetssynpunkt är det viktigt att fler tjänar in tjänstepension under föräldraledighet. Även om föräldrar i akademikeryrken delar mest lika på föräldraledigheten tar kvinnor ut en större del av föräldradagarna och har lägre pension, säger Lena Emanuelsson.

I avtalet har parterna också enats om ett fortsatt partsgemensamt arbete med löneavtalets tillämpning. Dessutom ska parterna se över i vilken utsträckning tidsbegränsade anställningar i dag används.

För mer information, kontakta:
Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S
070-665 29 43
lena.emanuelsson@jusek.se

Hanna Birath, pressansvarig
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Tillsammans företräder vi drygt 87 700 medlemmar. Vi driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

Publicerad: 2017-10-04

Senast uppdaterad: 2022-11-08

Dela sidan