Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till medarbetare vid myndighetsflytt

I samband med att regeringen aviserat ett antal myndighetsflyttar från Stockholm till andra orter har Saco-S, och övriga fackliga förhandlingsorganisationer inom staten, lyft frågan om hur det påverkar medarbetarna. Ny överenskommelse har nu tecknats med Arbetsgivarverket om tillägg till Avtal om Omställning.

Trygghetsstiftelsen kan på ett tidigt stadium bli involverad när regeringen fattat beslut om att flytta hela eller delar av en myndighet till en annan ort.  De arbetstagare som omfattas av flytten har rätt till ett till tre coachande samtal i samband med att de ska fatta beslut kring sin fortsatta anställning. Dessa samtal ska ske senast åtta månader före flytten. De anställda som väljer att inte följa med kan också, under vissa förutsättningar, snabbt få individuella åtgärder inom ramen för Trygghetsstiftelsen.
– Att flytta hela eller delar av en myndighet påverkar både medarbetare och verksamhet. Vi är glada att de medarbetare som berörs, i god tid kommer att få stöd av Trygghetsstiftelsen, säger Lena Emanuelsson, Saco-S ordförande.

Det är Saco-S, OFR/S,P,O och Seko som kommit överens med Arbetsgivarverket om att ändra Avtal om omställning. Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli 2018.

För mer information, kontakta

Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S
070-665 29 43
lena.emanuelsson@jusek.se


Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker som driver frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som motpart. Organisationen tecknar kollektivavtal om till exempel lönebildning, pension, allmänna anställningsvillkor, semester, ersättning vid sjukdom och föräldraledighet. Saco-S består av 21 Sacoförbund och företräder närmare 89 000 akademiker.

Publicerad: 2018-07-03

Senast uppdaterad: 2022-11-09

Dela sidan