Hoppa till huvudinnehåll

Staten måste också var en del av en modern arbetsmarknad

De tre utredningarna om LAS, omställning och studiestöd är nu färdiga och har presenterats av regeringen. Av det som föreslås finns även förbättringar för akademiker i staten. Men mycket av det som bidrar till modernisering av den privata arbetsmarknaden och balansen mellan parterna riskerar att gå statlig sektor förbi.

Det råder stor oklarhet kring regeringsbildningen, men vi inom Saco-S antar att processen med utredningarna fortsätter.

– Vi inom Saco-S är besvikna över att de statligsektor inte ingår i utredningarna. Statligt anställda omfattas av särregleringar som gör att de inte fullt ut tar del av denna nya moderna arbetsmarknad som utredningen lägger grunden för, säger Anna Steen, ordförande i Saco-S, som företräder akademiker i staten.

Syftet med utredningarna är att den svenska arbetsmarknaden ska bli effektiv och tryggare. Fokus går från trygghet hos en och samma arbetsgivare genom lång anställningstid till trygghet på hela arbetsmarknaden genom kompetensutveckling och omställning. Men detta gäller inte statligt anställda.

– Mycket av det som är tänkt i utredningen om studiestöd och omställning kräver förutsättningar som i dag saknas inom det statliga avtalsområdet. Fördelarna för privat sektor behöver också gälla för de inom statlig sektor, säger Anna Steen,

Hon menar att det är viktigt att kompetensutveckling under anställningen även omfattar statligt anställda, då det ökar medarbetares förutsättningar att vara fortsatt anställningsbar om man drabbas av uppsägning eller behöver sluta på grund av ohälsa.

– Omställning och kompetensutveckling blir grunden för den nya tryggheten i arbetslivet. Ett nytt offentligt studiestöd utgör en förutsättning för att man mitt i yrkeslivet ska kunna utveckla sin kompetens utan att riskera sin ekonomi.

Fakta:

Utredningar utgår från den principöverenskommelse som träffades mellan Svenskt Näringsliv och PTK hösten 2020.

Mycket av det som är tänkt i utredningen om studiestöd och omställning kräver förutsättningar som idag saknas inom det statliga avtalsområdet. Bland annat saknas ett kompletterande studiestöd genom kollektivavtal, kompetensstöd under pågående anställning och att omställning också ska omfatta tidsbegränsat anställda vars anställning inte förlängs.

Det finns även flera förbättringar som alla statliga arbetsgivare omfattas av. Till exempel möjligheten att undanta tre personer från turordningen vid uppsägning. En arbetsgivare kan skräddarsy turordningen och därmed vilka som ska sägas upp och vilka som ska vara kvar.

Pressmeddelande via TT

Publicerad: 2021-06-21

Senast uppdaterad: 2022-11-09

Dela sidan