Hoppa till huvudinnehåll

Risk för kompetenstapp vid snabb myndighetsflytt

Fler myndigheter kommer att omlokaliseras, meddelade regeringen i dag. Om omlokaliseringar ska genomföras vill Saco-S se längre omställningsperioder och flexibla lösningar för de anställda för att minska de negativa konsekvenserna.

– Omlokaliseringar som genomförs med god framförhållning blir bättre för både verksamheten och de anställda. Vi har länge pekat på vikten av längre omställningsperioder. Det är positivt att regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi nu verkar lyssna på våra synpunkter, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S. 

I dag meddelade regeringen att ytterligare ett antal myndigheter helt eller delvis kommer att omlokaliseras. Swedac, Sida, Myndigheten för tillgängliga medier, Inspektionen för socialförsäkringen, Kronofogdemyndigheten, Arbetsmiljöverket och Tullverket berörs helt eller delvis av dagens besked. 

Tidigare omlokaliseringar har lett till kompetenstapp när erfarna medarbetare väljer att söka nytt jobb i stället för att flytta med verksamheten. För att säkra kompetensöverföring och ge anställda rimliga villkor pekar Saco-S på två avgörande faktorer, längre omställningsperioder och flexibla villkor. 

– Omlokaliseringen av verksamheten måste få ta tid och erfarna medarbetare med nyckelkompetens bör erbjudas ersättning för resor, dubbelt boende och möjligheten att räkna restid som arbetstid. På så sätt kan kompetensöverföringen mellan erfarna och nyrekryterade medarbetare säkras, säger Lena Emanuelsson.

Mer information om villkor vid myndighetsflytt
Den 15 november slog Arbetsdomstolen fast att myndighetsanställda är arbetsskyldiga i hela landet om inget annat anges i anställningsavtalet. Läs mer här. 

För mer information, kontakta:
Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S
070-665 29 43
lena.emanuelsson@jusek.se 

Hanna Birath, pressansvarig för Saco-S   
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se

Publicerad: 2018-01-22

Senast uppdaterad: 2022-11-09

Dela sidan