Hoppa till huvudinnehåll

Välbefinnande i arbetslivet lyftes i avtalsrörelsen

Arbetsmiljöfrågorna har stått på agendan i årets förhandlingar och Saco-S har fått igenom att friskfaktorer och välbefinnande i arbetslivet blir ett område att fokusera på.

- Vi är mycket nöjda med att välbefinnande blir en fråga för Partsrådet. Fokus i arbetsmiljöarbetet hamnar ofta på risker och problem, vi vill även titta på vad som skapar hälsa, välbefinnande och arbetsglädje i arbetet, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S.

I dag undertecknade Saco-S och Arbetsgivarverket nytt kollektivavtal för drygt
86 000 anställda inom staten. Förutom välbefinnande ska parterna även arbeta med ett nytt område som kallas Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv. Som tidigare kommer Arbetsgivarverket och Saco-S också att genomföra aktiviteter till inspiration och stöd rörande lokal lönebildning.

- Vi har avvisat Arbetsgivarverkets förslag vad gäller försämringar i villkorsavtalet, säger Lena Emanuelsson. Det är viktigt att staten är en attraktiv arbetsgivare och villkorsavtalets olika delar är betydelsefulla delar i anställningsförmånerna.

Parterna har också enats om:

  • Att justera Villkorsavtal-T vad gäller löneavdrag vid tillfällig föräldrapenning för medlemmar med oregelbunden arbetstid. Syftet är att löneavdraget ska motsvara den arbetstid som skulle ha utförts under frånvaron.

  • Att fortsätta arbetet med att personer som anställs enligt URA-avtalet (medlemmar som sänds utomlands för arbete) ska kunna vara lediga i samband med graviditet och begäran om föräldraledighet.

  • Att Arbetsgivarverket ska undersöka bruket av visstidsanställningar enligt en bestämmelse i anställningsförordningen.

Under hösten kommer parterna att fortsätta utvecklingsarbetet rörande löneavtalet, som gäller tills vidare.

Kontakt:
Lena Emanuelsson                     Kristina Mäler
Ordförande i Saco-S                  Pressansvarig
070 -665 29 43                          070-665 29 55

Publicerad: 2016-10-05

Senast uppdaterad: 2022-11-09

Dela sidan