Medlemsinformation februari 2019 {from} {to} av 70

Skyddsombud

2022-04-04

<p>Din domstol ska ha ett skyddsombud (se 6 kap. 2 &sect; f&ouml;rsta stycket <a...

Lönerevision 2022

2022-01-27

Nu är förhandlingarna inför årets lönerevision klara. Nedan finner du information om lönerevisionen, förhandlingsprotokoll och LönePM.

Debatt: Gratisarbete och stress - vardag för notarierna i hela landet

2021-12-07

Saco-S Domstol har tillsammans med Akavia publicerat en debattartikel i Dagens juridik med anledning av notariernas arbetsmiljö och arbetsbelastning.

Nyhetsbrev oktober 2021

2021-10-22

Saco-S Domstol har publicerat ett nytt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev oktober 2021

2021-10-22

<p>Saco-S Domstol har publicerat ett nyhetsbrev f&ouml;r oktober 2021. Nyhetsbrevet hittar du <a title="Nyhetsbrev oktober 2021"...

Information inför lönerevisionen 2021

2021-02-18

Saco-S Domstol har publicerat information om lönerevisionen 2021.

Medlemsinformation december 2020

2020-12-11

Saco-S Domstol har publicerat ny medlemsinformation. Informationen kan läsas via länkarna nedan.

Kvälls- och helgberedskap

2020-10-20

Precis före sommarsemestern tecknades ett nytt avtal om ersättning för kvälls- och helgberedskap för personalen vid Sveriges domstolar....

Avtal om ersättning vid helg- och kvällsberedskap

2020-06-25

Förhandlingarna om ersättning vid helg- och kvällsberedskap är nu avslutade och parterna är överens om vilka ersättningsnivåer som ska gälla från...

Föräldralön

2020-06-02

<p>Den 2 oktober 2018 sl&ouml;t Saco-S Domstol ett avtal om f&ouml;r&auml;ldral&ouml;n med bl.a. Domstolverket.<a title="L&auml;s avtalet...

Historik över lönesättningen av ordinarie domare och hyresråd

2020-06-02

Lönesättning av ordinarie domare och hyresråd har under lång tid varit en aktuell fråga. Här kan du läsa en historik över de förhandlingar som har...

Medlemsinformation april 2019

2020-04-30

Saco-S Domstol har publicerat medlemsinformation för april 2020.

Information om lönerevisionen 2020

2020-03-20

Saco-S Domstol har publicerat information om lönerevisionen 2020.

Medlemsinformation februari 2020

2020-02-15

Saco-S Domstol har publicerat medlemsinformationen i februari 2020.

Debatt

2019-11-28

Saco-S Domstol har tillsammans med Jusek publicerat en rapport gällande notariers arbetsförhållanden. I samband med att rapporten släpptes...

Notarienkäten 2019

2019-11-28

Saco-S Domstol har mellan maj 2017 och september 2018 skickat ut en enkätundersökning till samtliga personer som under perioden fullgjort...

Notarieenkäten 2019

2019-11-28

Saco-S Domstol har mellan maj 2017 och september 2018 skickat ut en enkätundersökning till samtliga personer som under perioden fullgjort...

Medlemsinformation mars 2019

2019-03-29

Månadens medlemsinformation innehåller bl.a. information om nätverksträffar för förtroendevalda, medarbetarundersökningen och Saco-S Domstols årsmöte.

Medlemsinformation Lönerevision 2019

2019-03-28

Förhandlingarna är nu klara. Läs mer om årets lönerevision i medlemsinformationen.

Medlemsinformation februari 2019

2019-02-19

Månadens medlemsinformation innehåller bl.a. information om Saco-S Domstols kommande medlemsenkät och föreningens årsmöte.

Visa fler