Årsmöte 5 februari

Saco-S föreningen i SPSM kallar till årsmöte onsdag 5 februari

Publicerad: Tisdag 21 jan 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 21 jan 2020

Samtliga medlemmar i Saco-S föreningen inom Specialpedagogiska skolmyndigheten inbjuds att delta vid årsmötet onsdagen den 5 februari 2020.

Mötet äger rum klockan 16.30 – ca 17.30 och kommer att genomföras som videokonferens med uppkopplingar vid berörda arbetsplatser samt möjlighet att delta via Skype (se bifogad fil med videokonferenser och skypelänk). Du kan också delta på plats i Solna, lokal Gränden.

Bifogat kan du också ta del av dagordningen, verksamhetsberättelsen, valberedningens förslag samt förslag på stadgeändringar.

Välkommen till årsmöte!

Kallelse och dagordning 2020.docx

Videobokningar.docx

verksamhetsberattelse-for-saco-s-2019.doc

Valberedningens förslag inför möte 5 februari 2020.docx

Slutgiltigt förslag stadgeändringer 2020.doc

Nya regler och normalstadgrar för Saco-S lokala verksamhet.docx

Stadgar från och med 2017.pdf