Månadens fråga - om utvecklingsmöjligheter

I april var det dags för en ny fråga till alla medlemmar, och här är resultatet.

Publicerad: Torsdag 23 maj 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 23 maj 2019

För Saco-S är det viktigt att du som medarbetare ska ha utvecklingsmöjligheter i ditt arbete. Men hur upplever våra medlemmar det? Månadens fråga i april utgick som vanligt från våra ledstjärnor och handlade om hur just du upplever dina möjligheter till utveckling.

Styrelsen noterar att ca 30 % av de som svarat inte anser sig ha utvecklingsmöjligheter. Det är för många. Vi tar med oss frågan i det fortsatta fackliga arbetet!

Har du frågor? Kontakta gärna ditt ombud.

Se resultatet av enkäten här. Månadens fråga april 2019.pdf