Avdelningsombud och arbetsmiljöombud

Här kan du se namnen på de ombud som deltar i facklig samverkan inom myndighetens olika avdelningar. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller synpunkter.

Publicerad: Tisdag 8 dec 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 13 jun 2018

Avdelningsombud

Anna Nordesjö, Norra regionen, tel. 5556

Mattias Eriksson, Östra regionen, tel. 5366 

Frida Karlsson, Östra regionen, 5525

Annalena Jonsson, Mellersta regionen, tel 6855

Katarina Ekelund, Västra regionen, tel. 5588

Ingrid Mauritsson, Södra regionen, tel. 5501

Lina Maxedius, Södra regionen, tel. 6671

Lotta Wolff, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5134

Monica Thomsson, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5351

Malou Nordlöf Ekström, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel 5062

Vuokko Einarsson, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel 5302

Staffan Holmberg, Läromedelsavdelningen, tel. 5376

Jenny Ahinko, Läromedelsavdelningen, tel 0722-373847

Peter Lindgren, Statsbidragsavdelningen, tel. 5382

Monica Thomsson, Stabsavdelnignen. tel. 5351

Kristina Vilhelmsson. Stabsavdelningen. tel. 5166

 

Arbetsmiljöombud

Anne-lie Nilsson, Statsbidragsavdelningen, tel. 6068

Magdalena Näsström, Hällsboskolan Umeå, Norra regionen, tel. 5484

Kerstin Norell Helmsjö, Specialpedagogiskt stöd, Umeå, Norra regionen, tel 5380

Rasmus Andersson, Hällsboskolan Stockholm, Östra regionen, tel 5483

Anders Nilsson, Resurscenter syn, Stockholm, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5111

Anders Eklund, Campus Stockholm, Läromedelsavdelningen, tel 5617