Avdelningsombud och arbetsmiljöombud

Här kan du se namnen på de ombud som deltar i facklig samverkan inom myndighetens olika avdelningar. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller synpunkter.

Publicerad: Tisdag 8 dec 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 4 okt 2018

Avdelningsombud

Anna Nordesjö, Norra regionen, tel. 5556

Mattias Eriksson, Östra regionen, tel. 5366 

Frida Karlsson, Östra regionen, 5525

Annalena Jonsson, Mellersta regionen, tel 6855

Katarina Ekelund, Västra regionen, tel. 5588

Ingrid Mauritsson, Södra regionen, tel. 5501

Lina Maxedius, Södra regionen, tel. 6671

Lotta Wolff, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5134

Malou Nordlöf Ekström, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel 5062

Vuokko Einarsson, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel 5302

Staffan Holmberg, Läromedelsavdelningen, tel. 5376

Jenny Ahinko, Läromedelsavdelningen, tel 0722-373847

Rikard Sjöstedt, Läromedelsavdelningen, tel. 5616

Peter Lindgren, Statsbidragsavdelningen, tel. 5382

Kristina Vilhelmsson. Stabsavdelningen. tel. 5166

Jenny Pettersson, Stabsavdelningen, tel. 5824

 

Arbetsmiljöombud

Anne-lie Nilsson, Statsbidragsavdelningen, tel. 6068

Magdalena Näsström, Hällsboskolan Umeå, Norra regionen, tel. 5484

Kerstin Norell Helmsjö, Specialpedagogiskt stöd, Umeå, Norra regionen, tel 5380

Nadja Ståhl, Hällsboskolan Stockholm, Östra regionen, tel 5683

Anders Nilsson, Resurscenter syn, Stockholm, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5111

Anders Eklund, Campus Stockholm, Läromedelsavdelningen, tel 5617