Avdelningsombud och arbetsmiljöombud

Här kan du se namnen på de ombud som deltar i facklig samverkan inom myndighetens olika avdelningar. Ta gärna kontakt med någon av oss om du har frågor eller synpunkter.

Publicerad: Tisdag 8 dec 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 10 okt 2017

Avdelningsombud

Anna Nordesjö, Norra regionen, tel. 5556

Sadreddin Behzadmehr, Norra regionen, tel. 5156

Klas Hjelte, Norra regionen, 5785

Mattias Eriksson, Östra regionen, tel. 5366 

Frida Karlsson, Östra regionen, 5525

Annalena Jonsson, Mellersta regionen, tel 6855

Katarina Ekelund, Västra regionen, tel. 5588

Ingrid Mauritsson, Södra regionen, tel. 5501

Lina Maxedius, Södra regionen, tel. 6671

Karoline Nilsson, Södra regionen, tel. 5449

Anna Liljestrand, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5349

Monica Thomsson, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5351

Malou Nordlöf Ekström, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel 5062

Staffan Holmberg, Läromedelsavdelningen, tel. 5376

Jenny Ahinko, Läromedelsavdelningen, tel 6856

Peter Lindgren, Statsbidragsavdelningen, tel. 5382

Monica Thomsson, Stabsavdelnignen. tel. 5351

Kristina Vilhelmsson. Stabsavdelningen. tel. 5166

 

Arbetsmiljöombud

Anne-lie Nilsson, Statsbidragsavdelningen, tel. 6068

Magdalena Näsström, Hällsboskolan Umeå, Norra regionen, tel. 5484

Jenny Ryttervik, Manillaskolan, Östra regionen, e-post: jenny.ryttervik@spsm.se

Anders Nilsson, Resurscenter syn, Stockholm, Avdelningen för verksamhetsutveckling, tel. 5111

Anna-Karin Vallstedt, Ekeskolan, Mellersta regionen, tel. 5244

Anders Eklund, Campus Stockholm, Läromedelsavdelningen, tel 5617