Samverkan

Samverkan innebär att utveckla en tidig och öppen dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. En öppen dialog är grunden för samverkan och så når vi verksamhetsutveckling parallellt med delaktiga och motiverade medlemmar. Genom samverkan får både anställda och personalorganisationer möjlighet att vara delaktiga i personal-, ekonomi-, arbetsmiljö-, och verksamhetsfrågor.

Publicerad: Tisdag 30 jan 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 24 jan 2019

Läs hela vårt samverkansavtal (inloggning krävs).