Samverkan

Samverkan innebär att utveckla en tidig och öppen dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Publicerad: Tisdag 30 jan 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 30 jan 2018

En öppen dialog är grunden för samverkan och så når vi verksamhetsutveckling parallellt med delaktiga och motiverade medlemmar. Genom samverkan får både anställda och personalorganisationer möjlighet att vara delaktiga i personal-, ekonomi-, arbetsmiljö-, och verksamhetsfrågor.

Läs om samverkan via denna LÄNK (inloggning krävs). Där hittar du också vårt samverkansavtal, Avtal om samverkan för framtiden vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.