ONSDAG 24 OKTOBER
Elite Grand Hotel, Tyska torget 2, Norrköping

Pensionsmyndigheten och SPV håller pensionsinfo

08:30 - 11:00

Elite Grand Hotel, Tyska torget 2, Norrköping

Informationsträff i Norrköping för dig som har några år kvar till pensionen

Pensionsmyndigheten och Statens Tjänstepensionsverk bjuder in till informationsträffar i höst, bl.a. i Norrköping.

Läs mer och anmäl dig här!