LiU genomför en översyn av verksamhetsstödet

Det pågår en viktig översyn av verksamhetsstödet – det så kallade effektiviseringsuppdraget

Publicerad: Torsdag 26 apr 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 26 apr 2018

Det s.k. Effektiviseringsuppdraget - kan komma att få konsekvenser för dig som medarbetare, se information på Insidan (LiU anställd).

Ett informationsmöte om effektiviseringsuppdraget, öppet för alla, kommer att hållas torsdagen den 3 maj kl 12.15-13.00 i Key 1, Campus Valla - kom gärna dit om du har möjlighet!

Saco-S kommer att finnas med i processen och vi som representerar dig är angelägna om att få del av dina synpunkter. Prata gärna med ditt LSG-ombud, eller mejla dina synpunkter till saco@liu.se.

Styrelsen, Saco-S-rådet vid LiU