Partsgemensam information från Linköpings universitet och Saco-S om lönesättande samtal

Nytt dokument framtaget ihop med arbetsgivaren

Publicerad: Tisdag 23 mar 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 23 mar 2021

Nytt dokument som beskriver lönerevisionsprocessen har tagits fram inför pågående lönerevision 2020 ihop med arbetsgivaren. Finns att läsa här:

Partsgemensam information från Linköpings universitet och Saco-S om lönesättande samtal

In English:

Information for both parties from Linköping University and Saco-S concerning salary-setting dialogues