Staten undantas – inte en del av den moderniserade arbetsmarknaden

Den nuvarande balansen mellan parterna inom staten kommer att rubbas till arbetsgivarnas fördel. Det menar Saco-S i ett remissvar rörande flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Publicerad: Onsdag 15 sep 2021

– Vi har flera gånger påpekat att den statliga sektorn också behöver omfattas av utredningarna. Statligt anställda omfattas av särregleringar som gör att de inte fullt ut nu kan ta del av förbättringarna i reglerna om företrädesrätt, visstidsanställning och uthyrd arbetskraft, säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker och består av 19 Saco-förbund. Syftet med utredningen ”En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden” är att den svenska arbetsmarknaden ska bli effektiv och tryggare. Men bara en del av överenskommelsen från privat sektor får genomslag för anställda inom statlig sektor.

– Arbetsgivare inom det statliga avtalsområdet kommer däremot att genom lagstiftning få de fördelar Svenskt Näringsliv förhandlade sig till. Det innebär att nuvarande balans mellan parterna inom staten kommer att rubbas till arbetsgivarens fördel. Vi inom Saco-S anser att utredaren inte tillräckligt har tittat på konsekvenserna för statlig sektor och denna brist behöver åtgärdas, säger Anna Steen.

Se hela remissvaret här.