Avsiktsförklaring för höjd pensionsålder presenterats

I dag har den avsiktsförklaring om vad som krävs för att arbetsmarknadens parter ska acceptera en höjd pensionsålder presenterats. Det är förre KD-ledaren Göran Hägglund och förre Metallbasen Göran Johnsson som lett arbetet under ledning av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Publicerad: Måndag 19 sep 2016

Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S, kommenterar avsiktsförklaringen:
- Vi blir allt äldre och för att klara de framtida pensionerna och våra välfärdsåtaganden är det ofrånkomligt att vi arbetar längre. I avsiktsförklaringen betonar vi att våra trygghetssystem, så som sjukförsäkringar och a-kassan, hänger med i förändringen. Det är också viktigt att insatser görs för att fler ska kunna jobba allt längre upp i åldrarna. Välbefinnande och hälsa blir en avgörande fråga för ett längre arbetsliv.
- Det är en styrka att arbetsmarknadens parter står bakom avsiktsförklaringen.  Det behövs breda överenskommelser i så viktiga frågor som vårt pensionssystem.
Läs avsiktsförklaringen