Saco-S har haft årsmöte

Den 22 april var det dags för Saco-S årsmöte. Då beslutade man bland annat om verksamhetsplanen för det kommande året och valde en ny styrelse. Presidiet fick två nya ledamöter och består nu av ordförande Anna Steen, Akavia och de två vice ordförande Robert Andersson, Sulf och Andreas Nyström, Sveriges Ingenjörer.

Publicerad: Måndag 26 apr 2021

Verksamhetsplanen fokuserar på att genomföra det arbete som Saco-S och Arbetsgivarverket kom överens om vid förra årets avtalsförhandlingar. Ett annat viktigt arbete är den egna utvärderingen av vårt löneavtal Rals-T. Vi förväntar oss också både förhandlingsarbete och påverkansarbete utifrån att januariöverenskommelsen innehåller förändringar av anställningstryggheten och det pågår tre utredningar som ska komma med förslag till hur den nya arbetsrätten ska se ut.

Ladda ner Verksamhetsplanen, pdf

Styrelsen

Ordförande: Anna Steen, Akavia
Vice ordförande: Robert Andersson, Sulf
Vice ordförande: Andreas Nyström, Sveriges Ingenjörer

Ledamöter

Anders Lindström Akademikerförbundet SSR
Hans Franklin Akavia
Magnus Berg DIK
Mats Eriksson SRAT
Per-Olof Sorsell Lärarnas Riksförbund
Per Hellman Naturvetarna
Pantea Ansari Sv Läkarförbund
Jaime Aleite Övriga förbund
Torbjörn Bidebo Övriga förbund

Presentation av Robert Andersson

Robert Andersson är 51 år och bor i Knivsta. Gift med två barn som är 19 och 17 år.

- Jag är sedan 2009 förhandlingschef för statlig sektor på SULF och jobbade även några innan dess på samma förbund som ombudsman. Jag har varit med i Saco-S styrelse sedan 2009 och var också tidigare under tio år vice ordförande fram till 2019. Innan dess, och delvis parallellt med anställningen på SULF, har jag framförallt arbetat på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som doktorand och därefter som lärare/forskare och jag har från den tiden en doktorsexamen i molekylär genetik.

Fritiden tillbringar Robert med familj och vänner och kring barnens aktiviteter. Han har också ett stort intresse för fjällvandring och skidåkning. Han tycker också om att på nära håll följa favoritlagen i ishockey och fotboll.

Robert började engagera sig fackligt under sin tid som doktorand på SLU, då han fick upp ögonen för hur dåliga villkor doktoranderna hade på den tiden.

- Det blev en ögonöppnare för mig och jag ville göra något för att förändra situationen och för att förbättra villkoren. Jag började som ombud för Saco-S på min egen institution och sedan rullade det på med både uppdrag inom SULF centralt och inom Saco-S på SLU. Så småningom hamnade jag där jag är idag. Med tiden har jag breddat mitt engagemang, men viljan att förbättra villkoren och för att göra statliga verksamheter effektiva och attraktiva finns kvar.

Robert ser många stora och viktiga frågor på agendan, en av dessa är att få löneprocesserna att fungera bättre lokalt. En annan är hur vi ska anpassa våra avtal inom staten till de kommande förändringarna i LAS.

- Vi behöver också se till att rekrytera nya och behålla alla de fantastiska lokala företrädare vi har inom Saco-S.

Som ledamot i Saco-S presidium hoppas Robert kunna bidra och hitta lösningar utifrån både sakkunskap och sin långa erfarenhet från arbete inom det statliga avtalsområdet, bland annat under ett flertal avtalsrörelser.

- Jag vill även bidra till att utveckla både förtroendevalda och kollegor på andra förbund genom olika aktiviteter och utbildningar samtidigt som jag får mer insikt och kunskaper från dem. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer än vad vi kan göra var för sig. Vi kan dra stor nytta av våra olika kompetenser och erfarenheter och det vill jag bygga vidare på. 

Presentation av Andreas Nyström

Andreas Nyström är 41 år och arbetar sedan 2019 som förhandlingschef för offentlig sektor hos Sveriges Ingenjörer. Han har tidigare jobbat som förhandlingschef hos Naturvetarna och dessförinnan som ombudsman och lokal Saco-S ordförande på universitet.

- Jag ägnar min fritid mestadels åt att träna eller fånga digitala monster med mina tre barn.

Andreas är aktiv inom Saco-S sedan 2011 då hans fackliga karriär började med ett uppdrag som skyddsombud, som ledde till uppdrag lokal löneförhandlare och vidare till den hans nuvarande tjänst hos Sveriges Ingenjörer.

- Viljan att påverka villkor och förutsättningar för våra medlemmar samt stötta alla våra engagerade förtroendevalda är min drivkraft, där Saco-S samarbetet är en förutsättning för att nå inflytande tillsammans.

Viktiga frågor för Saco-S som Andreas ser framför sig är alla frågor kopplat till överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Han menar att det inte har hänt så mycket inom arbetsrätten sedan 1970 talet. Andra viktiga frågor på agendan är att utveckla stödet till våra förtroendevalda och utvecklingen av löneavtalet.

Andreas menar att han haft förmånen att ha kontakt med många statliga verksamheter, under de senaste åren har jag jobbat med ett 60 tal myndigheter i olika fackliga frågor. J

- Den erfarenheten tar jag med mig in i arbetet i presidiet. Jag hoppas också kunna ta med ett förtroendevalda perspektiv på våra avtal och deras praktiska tillämpning i verksamheterna.