Nytt snabbspår för djursjukskötare

För att snabba på arbetsmarknadsetableringen för nyanlända akademiker startas nu ett nytt snabbspår för djursjukskötare.

Publicerad: Torsdag 8 sep 2016

Efter samtal med regeringen har parterna inom den statliga sektorn, Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR och Seko och berörda myndigheter kommit överens om insatser för att nyanlända med veterinärmedicinsk bakgrund lättare ska kunna skola om sig till djursjukskötare.

Jordbruksverkets prognos visar på att det idag finns en stor brist på djursjukskötare. Det underskottet kommer att förvärras av de närmaste årens pensionsavgångar. Samtidigt är det många invandrade akademiker som har en bakgrund som veterinär eller har en akademisk utbildning inriktad mot djursjukvård men som inte kan verka inom sina yrken i Sverige.  Därför startas nu ett snabbspår med inriktning mot djursjukskötare.

Snabbspåren innebär att arbetsförmedlingen bland annat ska erbjuda uppdragsutbildning för djursjukskötare vid SLU, arbetspraktik med bedömning av yrkeskompetensen. Arbetsmarknaders parter har i sin tur förbundet sig att sprida information om snabbspåret för djursjukskötare och verka för att praktikplatser samt handledare finns tillgängliga.

Kontakt
Sofia Stigendal, Arbetsgivarverket 08-700 13 11
Marita Teräs, Saco-S 0733-66 24 81
Marie Martinsson, OFR/S,P,O 08-790 51 35
Roger Pettersson, Seko 08-791 42 86