Statens jordbruksverk Distriktsveterinärorganisationen

Saco-S genom kontaktförbundet

Publicerad: Fredag 30 jun 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 12 jan 2022

Adress:
Statens Jordbruksverk
55182 Jönköping

Webbplats: www.sjv.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Sveriges Veterinärförbund

08–545 558 20 kansli@svf.se svf.se

Kontaktpersoner

Lars Kristensen, Kontaktperson
lars.kristensen@dv.sjv.se