Parter

Arbetsmarknadens parter är arbetsgivare och arbetstagare. Förhållandet mellan dem regleras i en arbetsmarknadslagstiftning och i kollektivavtal.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 10 apr 2019