Parter

Arbetsmarknadens parter är arbetsgivare och arbetstagare. Förhållandet mellan dem regleras i en arbetsmarknadslagstiftning och i kollektivavtal.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019