Aktuellt {from} {to} av 17

MSG juni och september

2023-09-07

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen har träffats på Zoom 20 juni och 5-6 september. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna...

MSG 23-24 maj

2023-05-25

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen har träffats i Solna 23-24 maj. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från...

Utvecklingsdagar för Saco-S ombud 10-11 maj

2023-05-25

De fackliga ombud och arbetsmiljöombud som tillhör Saco-S hade utvecklingsdagar i Stockholm i maj.

MSG - februari, mars och april

2023-04-20

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen har träffats 14-15 februari, 21 mars och 18 april. Februarimötet ägde rum i Solna och de övriga på zoom....

Ny styrelse och årsmötesprotokoll

2023-04-20

Den 14 mars bjöds Saco-S medlemmar på Specialpedagogiska skolmyndigheten till ordinarie medlemsmöte, alltså årsmöte, för att rösta fram den nya...

Information från MSG december och januari

2023-01-19

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen träffades 20 december och 17 januari på zoom. På dagordningarna fanns som vanligt de stående punkterna...

Information från MSG 8-9 november

2022-11-11

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen träffades 8-9 november i Solna. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från...

Utvecklingsdagar för Saco-S fackliga ombud och arbetsmiljöombud 11-12 oktober

2022-10-13

Saco-S samtliga ombud, både fackliga ombud och arbetsmiljöombud, träffades i Stockholm för två fullmatade utvecklingsdagar 11-12 oktober.

Information från MSG 4 oktober

2022-10-13

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen träffades 4 oktober på Zoom. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från...

Information från MSG 6-7 september

2022-09-12

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen träffades 6-7 september i Solna. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från...

För kännedom till alla Saco-S medlemmar i SPSM

2022-09-09

Information om det nya lärarfacket

Information från MSG 21 juni

2022-06-22

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen träffades 21/6 på Zoom. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från...

Information från MSG 25 maj

2022-06-02

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen träffades 25/5 på Zoom. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från...

Information från senaste MSG

2022-04-21

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen träffades 20-21 april i Solna. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från...

Ny styrelse och årsmötesprotokoll

2022-02-21

Den 8 februari bjöds Saco-S medlemmar på Specialpedagogiska skolmyndigheten till ordinarie medlemsmöte, alltså årsmöte, för att rösta fram den nya...

Tack för ert deltagande i medlemsundersökningen!

2021-12-01

Mellan 15 november och 1 december pågick vår medlemsundersökning till Saco-S medlemmar inom SPSM. Syftet med undersökningen var att få reda på hur...

Månadens fråga: Jag förstår varför jag har den lön jag har

2020-09-24

Under augusti till början av september skickade vi ut en enkät till alla medlemmar om lönesättande samtal, medarbetarsamtal och hur medlemmarnas...

Visa fler