Aktuellt {from} {to} av 20

Ombudsdagar

2018-11-15

I början av oktober hade Saco-S i SPSM två uppskattade utvecklingsdagar för alla våra ombud.

Månadens fråga - om lön

2018-06-14

I maj ställde vi en ny fråga till alla medlemmar. Här ser du resultatet av svaren.

Ombudsdagar

2018-05-04

I maj träffas SPSM:s ombud i Saco-S för utvecklingsdagar i Stockholm

Lön

2018-05-04

Har du haft lönesättande samtal och medarbetarsamtal?

Månadens fråga - om medarbetarsamtal

2018-04-05

I februari ställde vi en fråga till alla medlemmar. Här ser du resultatet av svaren

Årsmöte 6 februari

2018-01-24

Saco-S föreningen inom SPSM kallar till årsmöte tisdag 6 februari.

Hälsning från styrelsen

2017-12-21

Alla medlemmar tillönskas ett gott slut på det gamla året och ett gott nytt 2018!

Efter medlemsmötet

2017-11-24

Tack till er som deltog vid Saco-S medlemsmöte via video 2017-11-15!

Vi behöver dig och ditt engagemang!

2017-11-06

Kan du tänka dig att engagera dig som förtroendevald inom Saco-S i SPSM? Just nu behöver vi fler avdelningsombud med intresse av att vara en del i...

Medlemsmöte 15/11

2017-11-06

Välkommen till ett gemensamt möte för alla medlemmar i Saco-S

Hållbart arbetsliv i nytt statligt avtal

2017-10-09

Den 4 oktober tecknade Saco-S ett nytt tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket. Saco-S har fått igenom att parterna väsentligen ska öka sina...

Nytt årshjul för lönebildning

2017-06-28

Under senaste halvåret har vi inom Saco-S arbetat med frågor om löner, samverkansarbete och arbetsmiljö i myndigheten. Vi har bland annat tagit...

Medlemsenkät

2017-01-16

I höstas genomfördes en enkät för medlemmarna i Saco-S för att styrelsen skulle få en bild av vilka områden som behöver utvecklas. Här kommer en...

Nytt lokalt löneavtal för Saco-S

2016-12-16

Ett nytt lokalt ramavtal för löner har tecknats mellan Saco-S och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Överenskommelsen innebär också att...

Nytt lokalt löneavtal på gång

2016-11-16

Förhandling pågår

Frågor vid medlemsmötet

2016-11-01

Vid medlemsmötet 20 september fick ordföranden ett par frågor.

Boka in årsmötet redan nu!

2016-10-27

Den 9 februari 2017 är du som medlem välkommen att delta.

Medlemsmöte den 20 september!

2016-09-05

Hur kan vi som medlemmar i Saco-S bidra till en levande samverkan i SPSM? Den 20 september välkomnar vi alla medlemmar till ett möte via video. Vi...

Vi behöver dig och ditt engagemang!

2016-04-25

Kan du tänka dig att engagera dig som förtroendevald inom Saco-S i SPSM? Just nu behöver vi fler avdelningsombud med intresse av att vara en del i...

Vill du jobba fackligt?

2015-12-08

Kan du tänka dig att engagera dig som förtroendevald? Det är ett viktigt och inspirerande uppdrag. Just nu pågår valberedningens arbete med att...

Visa fler