Nyheter {from} {to} av 4

Information från senaste MSG

2022-04-21

Den myndighetsgemensamma samverkansgruppen träffades 20-21 april i Solna. På dagordningen fanns som vanligt de stående punkterna Information från...

Ny styrelse och årsmötesprotokoll

2022-02-21

Den 8 februari bjöds Saco-S medlemmar på Specialpedagogiska skolmyndigheten till ordinarie medlemsmöte, alltså årsmöte, för att rösta fram den nya...

Tack för ert deltagande i medlemsundersökningen!

2021-12-01

Mellan 15 november och 1 december pågick vår medlemsundersökning till Saco-S medlemmar inom SPSM. Syftet med undersökningen var att få reda på hur...

Månadens fråga: Jag förstår varför jag har den lön jag har

2020-09-24

Under augusti till början av september skickade vi ut en enkät till alla medlemmar om lönesättande samtal, medarbetarsamtal och hur medlemmarnas...

Visa fler