Månadens fråga - om medarbetarsamtal

I februari ställde vi en fråga till alla medlemmar. Här ser du resultatet av svaren

Publicerad: Torsdag 5 apr 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 5 apr 2018

Frågan handlade om i vilken mån man haft uppföljande samtal kopplat till medarbetarsamtalet. Enligt vårt RALS-avtal ska din närmaste chef ha minst 2-4 uppföljande samtal (med tydlig koppling till medarbetarsamtalet) under året. Resultatet av enkäten visar att våra chefer behöver stöd i att följa Saco-S årshjul och ger Saco-S ett underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet med lönebildningsprocessen.

Se resultatet här:

Månadens fråga, medarbetarsamtal, resultat.pdf