Protokoll från årets årsmöte

I denna nyhet ser ni protokollet från årets årsmöte 9/2-2021 och vilka som sitter i styrelsen för Saco-S i SPSM.

Publicerad: Måndag 15 mar 2021

Senast uppdaterad: Måndag 15 mar 2021

Här ser ni protokollet från årets årsmöte 9/2-2021.

Ny styrelse 2021-2022 består av:

  • Ingrid Mauritsson, ordförande
  • Katarina Miiros, vice ordförande
  • Anna Nordesjö, 2:e vice ordförande
  • Frida Karlsson, sekreterare
  • Annalena Jonsson, ledamot
  • Petra Eklund, suppleant
  • Joel Rutschman, suppleant