ONSDAG 3 OKTOBER - TORSDAG 4 OKTOBER
Stockholm, Hotel C

Utvecklingsdagar för Saco-S ombud