Arbetsmiljö

Det är oerhört viktigt med en god och fungerande arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att se till att arbetsmiljön, både den fysiska och den psykiska men även den sociala, är bra på vår arbetsplats. På Högskolan Dalarna har vi två huvudarbetsmiljöombud och sju arbetsmiljöombud fördelade på olika avdelningar/institutioner.

Senast uppdaterad: Måndag 23 maj 2016

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön på Högskolan Dalarna. Arbetsgivaren är därmed skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga arbetstagares ohälsa, olycksfall och utslagning från arbetet. Arbetsgivaren ska också, med tidiga åtgärder i form av arbetsanpassning och rehabilitering, arbeta för att en arbetstagare, efter sjukdom eller skada, ska kunna behålla sitt arbete eller få ett annat lämpligt arbete.

Arbetsmiljöombudens uppgift är främst att företräda sina kollegor i arbetsmiljöfrågor. Ombuden utses av de fackliga organisationerna på Högskolan efter hörande med personalen. 

Allmän information om arbetsmiljöfrågor finner du på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vem är ditt arbetsmiljöombud?
Om du är osäker på vem som är ditt arbetsmiljöombud - läs vidare på Högskolan Dalarnas intranät Du&Ja: Min Anställning/Arbetsmiljö. Där hittar du aktuell förteckning över våra valda arbetsmiljöombud och studentarbetsmiljöombud.

Har du funderingar kring din arbetsmiljö - kontakta i första hand ett av dina närmaste arbetsmiljöombud alternativt huvudarbetsmiljöombudet. Du kan även vända dig direkt till din närmaste chef/prefekt.

Vill du bli arbetsmiljöombud?
Ta kontakt med huvudarbetsmiljöombudet och meddela ditt intresse.