Lagar och förordningar

Arbetet styrs av en mängd lagar och förordningar. Här får du hjälp att hitta dem.

Senast uppdaterad: Måndag 23 maj 2016

LAGAR

Arbetsmiljölagen

Arbetstidslagen

Diskrimineringslagen

Förvaltningslagen

Förtroendemannalagen

Föräldraledighetslagen

Högskolelagen

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om diskriminering av deltid och tidsbegränsade anställningar

Lagen om offentlig anställning (LOA)

Medbestämmandelagen (MBL)

Miljölaglistning

Semesterlagen

Studieledighetslagen


FÖRORDNINGAR

Förordningen om utbildningsbidrag för doktorander

Högskoleförordningen