Vanliga frågor

Här finner du svar på frågor som ofta ställs och som handlar om tjänstledighet, lön och pension men också specifika frågor som berör doktoranders, universitetslärares, TA-personals och chefers förhållanden.

Senast uppdaterad: Måndag 23 maj 2016