Medicinsk fakultet

Farmakologi o neurovetenskap vakant
Folkhälsa o klinisk medicin vakant
Intergrativ medicinsk biologi vakant
Kirurgisk o perioperativ vetenskap vakant
Klinisk mikrobiologi Helena Lindgren
   
Klinisk vetenskap Per Lundgren
Medicinsk biovetenskap vakant
Medicinsk kemi och biofysik Anna Åberg
Molekylärbiologi vakant
Odontologi vakant
   
Omvårdnad vakant
Samhällsmedicin och rehabilitering Maria Wiklund
Strålningsvetenskaper vakant