Styrelser och organ vi sitter med i vid LiU

Saco-S har representation i vissa styrelser och nämnder vid LiU. Det vanliga är att de fackliga representanterna har närvarorätt och yttranderätt, men inte rösträtt.

Publicerad: Fredag 9 okt 2015

Senast uppdaterad: Fredag 10 feb 2017

Universitetsstyrelsen

Krzysztof Marciniak

Janerik Lundquist (suppleant) 

Fakultetsstyrelser

Filosofiska fakulteten: Wolfgang Schmidt

Hälsouniversitetet: Elisabeth Cederström

Tekniska fakulteten: Janerik Lundquist (suppleant Karin Enander)

Utbildningsvetenskap: Andrzej Szklarski

Nämnder och centrumbildningar

Anställningsnämnden vid tekniska fakulteten: Maria Huge Brodin

Centrum för biomedicinska resurser (CBR): Karin Björnström Karlsson