Styrelser och organ vi sitter med i vid LiU

Saco-S har representation i vissa styrelser och nämnder vid LiU. Det vanliga är att de fackliga representanterna har närvarorätt och yttranderätt, men inte rösträtt.

Publicerad: Fredag 9 okt 2015

Senast uppdaterad: Måndag 15 maj 2023

Universitetsstyrelsen

Krzysztof Marciniak

Janerik Lundquist (suppleant) 

Eva-Lisa Holm Granath (suppleant)

Fakultetsstyrelser

Filosofiska fakulteten: Carine Signoret

Medicinska fakulteten: Kristin Alfredsson Ågren

Tekniska fakulteten: Janerik Lundquist (suppleant Torbjörn Larsson)

Utbildningsvetenskap: Tove Mattsson

Nämnder och centrumbildningar

Anställningsnämnden vid Filosofiska fakulteten: Carine Signoret

Anställningsnämnden vid Tekniska fakulteten: Torbjörn Larsson.

Centrum för biomedicinska resurser (CBR): Karin Björnström Karlsson