Styrelser och organ vi sitter med i vid LiU

Saco-S har representation i vissa styrelser och nämnder vid LiU. Det vanliga är att de fackliga representanterna har närvarorätt och yttranderätt, men inte rösträtt.

Publicerad: Fredag 9 okt 2015

Senast uppdaterad: Fredag 29 jun 2018

Universitetsstyrelsen

Krzysztof Marciniak

Janerik Lundquist (suppleant) 

Eva-Lisa Holm Granath (suppleant)

Fakultetsstyrelser

Filosofiska fakulteten: Carine Signoret

Medicinska fakulteten: Christina Ekerfelt

Tekniska fakulteten: Janerik Lundquist (suppleant Marco Kuhlmann)

Utbildningsvetenskap: Andrzej Szklarski

Nämnder och centrumbildningar

Anställningsnämnden vid tekniska fakulteten: Marco Kuhlmann.

Centrum för biomedicinska resurser (CBR): Karin Björnström Karlsson