TORSDAG 4 FEBRUARI

Årsmöte Saco-S-rådet vid LiU 2016

12:15 - 14:00

Välkommen till årsmöte med Saco-S-rådet vid Linköpings universitet!

Till alla Saco-medlemmar vid Linköpings universitet /
To all Saco-members at Linköping University

For a summary in English, see below.

Välkommen till årsmöte med Saco-S-rådet vid Linköpings universitet!

Tid: Torsdag den 4 februari kl. 12:15-13:00, därefter föredrag enligt nedan kl. 13:15-ca 14:00.

Plats: Hörsal Planck, Fysikhuset, campus Valla

Anmälan: Genom svar på inbjudan via e-post, senast den 2 februari.

Kontaktförbundet SULF bjuder på lunchsmörgås, dricka och kaffe. Ange därför i anmälan ev. allergier/vegetariska önskemål etc. Ange även vilket/vilka förbund du är medlem i.

Efter årsmötet kommer SULF:s förbundsordförande, professor Mats Ericson hålla ett Föredrag ”Vänd på pyramiden - sätt studenten, läraren och forskaren i centrum! - en betraktelse kring hur framtidens universitet borde fungera, ledas och finansieras.”

Vi bjuder in samtliga medlemmar i förbunden under Saco-S-paraplyet till årsmötet. När det gäller omröstning vid mötet har dock respektive förbund ett begränsat antal röster (en per påbörjat femtiotal medlemmar vid LiU enligt denna lista).

Här på vår nya webbplats, http://www.saco.se/LiU/ kan du kan läsa mer om hur Saco-S-rådet och det fackliga arbetet inom Saco-S vid LiU fungerar. Nedan finns även länkar till verksamhetsberättelse, inkomna motioner samt valberedningens förslag till ny styrelse. 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

  • mötets behöriga utlysande
  • utseende av ordförande, sekreterare samt justeringsperson för mötet
  • styrelsens verksamhetsberättelse
  • frågan om styrelsens ansvarsfrihet
  • val av ordförande och viceordförande
  • val av övriga ledamöter samt suppleanter
  • val av valberedning varav en skall väljas som sammankallande
  • inkomna motioner
  • eventuella stadgefrågor
  • övriga frågor

Välkommen!
 
Saco-S-rådets styrelse

Handlingar till mötet


Short summary in English

Welcome to the annual meeting of Saco-S-council at Linköping University! (The meeting will be held in Swedish.)

Time: Thursday, February 4th, between 12:15 and 13:00, followed by an invited talk by the Chairman of the Federation SULF, Professor Mats Ericson (also in Swedish).

Location: The lecture room Planck, Fysikhuset, Campus Valla

Registration: By a response to the invitation sent via e-mail, no later than February 2th.

A lunch sandwich, drink and coffee will be available at no cost (SULF is kind enough to cover these costs). Please inform us therefore in your registration if you have any food allergies, vegetarian preferences etc. Please, inform us also which association (förbund) within Saco you are a member in.

All members of any of the Saco-unions are invited to the meeting. However, only the members of the Saco-S-council are allowed to vote.

More information about Saco-S-council at LiU and about the coming meeting can be found at our web page www.saco.se/LiU.

Welcome! 

The Saco-S-council's board