ONSDAG 7 OKTOBER
Zoom

Terminsmöte med Saco-S LSG-ombud och styrelse HT2020

13:15 - 15:00

Zoom

Samtliga Saco-S LSG-ombud vid LiU:s insitutioner/motsv. samt Saco-S-rådets styrelse inbjudes till höstens terminsmöte.

Agenda samt länk till Zoom utskickad till berörda 21/8.

 

Välkomna!

Saco-S arbetsgrupp för LSG-frågor

Kontakt vid frågor Åsa Rybo Landelius asa.rybo-landelius@liu.se