Partsgemensam uppföljning

Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

Publicerad: Måndag 17 okt 2022

Senast uppdaterad: Måndag 17 okt 2022

De fackliga organisationerna och LiU har tillsammans följt upp avtalet om tidsbegränsad anställning av adjungerade lärare.

Vi har funnit att avtalet i stora drag följs upp men att två saker bör man följa särskilt noggrant vid nästkommande uppföljning: absoluta antalet adjungeringar och den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Nästa uppföljning kommer att genomföras 2024. Uppföljningen kan läsas här.