Saco-S Södra

Publicerad: Onsdag 13 sep 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 11 okt 2017

Ordförande: Cathrine Hobler

Vice ordförande: Niklas Bauhn

Sekreterare: Charlotta Lindgren, arbetsmiljöombud

Suppleant: Marika Stenfeldt