Saco-S Södra

Publicerad: Onsdag 13 sep 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 13 sep 2017

Ordförande: Cathrine Hobler

Vice ordförande: Charlotta Lindgren, arbetsmiljöombud

Sekreterare: Mia Federley Asenov

Suppleant: Marika Stenfeldt