AD: Anställda arbetsskyldiga i hela landet

Myndighetsanställda är arbetsskyldiga i hela landet om myndigheten omlokaliseras, om inget annat avtalats. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom. Domen innebär att anställda som inte vill följa med i en myndighetsflytt måste säga upp sig själva.

Publicerad: Måndag 20 nov 2017

– Det här är ett oväntat och oroande besked för alla myndighetsanställda. Den som inte vill följa med när arbetsplatsen flyttar till en annan del av landet måste få rimliga villkor och stöd i väntan på nytt jobb, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S.

Den aktuella domen gäller Fastighetsmäklarinspektionen som flyttar till Karlstad den 1 december. I domen slår Arbetsdomstolen fast att arbetsskyldigheten för Fastighetsmäklarinspektionens anställda inte är begränsad till den ort där anställningen påbörjades. I stället är myndighetens anställda arbetsskyldiga i Karlstad och förväntas följa med när myndigheten omlokaliseras.

Domen väntas bli vägledande för synen på myndighetsanställdas geografiska arbetsskyldighet framöver. Förbunden inom Saco-S kommer att uppmana medlemmar som funderar på att ta en statlig anställning att kräva att arbetsorten skrivs in i anställningsavtalet.

Jusek och ST stämde staten i Arbetsdomstolen för att få prövat om anställda som inte vill följa med måste säga upp sig själva eller ska sägas upp av arbetsgivaren. Den som säger upp sig själv har inte samma självklara rätt till a-kassa som den som blir uppsagd och har inte full tillgång till åtgärder enligt det statliga omställningsavtalet.

– Regeringen har varit tydlig med att fler myndighetsflyttar väntar. Nu måste vi arbeta för att myndighetsanställda medlemmar som inte vill flytta med erbjuds bra övergångslösningar i form av till exempel ersättning för resor, dubbelt boende och möjligheten att arbeta under restid. Det är nödvändigt för att de berörda medlemmarna ska får tid att hitta ett nytt jobb samtidigt som de under ordnade former kan lämna över till de nya medarbetare som anställs på den nya verksamhetsorten, säger Lena Emanuelsson.