Är du berörd av omstruktureringarna i statlig sektor?

Arbetsförmedlingen har varslat om att de behöver minska antalet anställda med en tredjedel, det vill säga 4 500 av de 13 500 anställda. Det till följd av den budget som riksdagen beslutade om i december och den överenskommelse som Socialdemokrater, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern slutit. Även andra myndigheter påverkas av besluten, det gäller till exempel Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Delegationen mot segregation.

Publicerad: Fredag 1 feb 2019

Det är i dagsläget dock inte helt klart på vilka sätt myndigheternas verksamhet kan komma att påverkas. Först när riksdagen beslutat om vårbudgeten och vårändringsbudgeten kommer frågetecknet att ha rätats ut.

Förhandlingar om hur en verksamhet ska förändras sker på respektive myndighet. Saco-S-förbundens medlemmar företräds lokalt av Saco-S föreningen på myndigheten.

Saco-S-föreningarna får i sin tur stöd av det förbund som är kontaktförbund för respektive myndighet. Jusek är kontaktförbund för Migrationsverket och Delegationen mot segregation. Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för Arbetsförmedlingen och Jämställdhetsmyndigheten.

Har du frågor?

Vill du veta vad som sker på din myndighet ska du vända dig till din Saco-S representant. Du kan även kontakta ditt förbund om du vill prata om din situation.

Läs mer om vad som händer vid strukturförändringar i staten

Trygghetsstiftelsen har till uppgift att bidra med stöd vid omställning som beror på arbetsbrist inom statlig verksamhet. Läs mer om det hos Trygghetsstiftelsen