Kontoret är ditt tjänsteställe

Skatteverket har tydliggjort frågan om tjänsteställe vid distansarbete. Den som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler har sitt tjänsteställe där. Det gäller även om man har möjlighet att arbeta på distans mer än 50 procent. Men den som ingått ett avtal med arbetsgivaren om att arbeta på en annan viss angiven plats anses däremot ha sitt tjänsteställe där om mer än 50 procent, av arbetet utförs där.

Publicerad: Tisdag 18 jan 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 18 jan 2022