Tjänstemannautbyte Unesco

Statsanställda i Sverige har som en del av sin professionella utveckling möjlighet att arbeta några månader vid något av Unescos kontor.

Publicerad: Fredag 30 okt 2015

Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, är FN:s organisation för fredsbyggande genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. Unesco har sitt huvudkontor i Paris och fältkontor över världen.

Tjänstemannautbyte ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, öka dina språkkunskaper och stärka dina internationella färdigheter och erfarenheter. Unesco har drygt 1 300 anställda från mer än 100 länder och utbyte kan komma ifråga för assistenter, ledningspersonal, informatörer, IT-experter, arkivarier, bibliotekarier och HR-personal etc.

Ett utbyte kan också vara ett medel för att utveckla din arbetsplats genom nya erfarenheter och kontakter. Din arbetsgivare kommer att ha stor nytta av dina nya insikter och kunskaper och ditt internationella nätverk. Din arbetsgivare står för kostnaderna för utbytet; lön, resa, traktamente och försäkring.
Mer information finns hos Universitets- och högskolerådet.