Medlemsförbund

Publicerad: Tisdag 18 feb 2014

Saco-S består av 20 Sacoföbund och tillsammans företräder vi närmare 87 600 akademiker inom staten.

Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statliga anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem. 

Akademikerförbundet SSR
Civilekonomerna
DIK 
Fysioterapeuterna
Sveriges Arbetsterapeuter
Jusek
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Lärarnas Riksförbund, LR
Naturvetarna
Sjöbefälsföreningen
SRAT
Sveriges Arkitekter
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Universitetslärare och forskare, SULF
Sveriges Veterinärförbund
Tjänstetandläkarna