Presentation att använda ex vid introduktion av nyanställda

Saco-S har tagit fram en Powerpoint-presentation med tillhörande anteckningar som kortfattat beskriver vad Saco-S är, vad vi har för politik, vår partsroll och hur det lokalfackliga arbetet brukar bedrivas.

Publicerad: Torsdag 21 okt 2021

Senast uppdaterad: Måndag 30 jan 2023

Presentationen kan med fördel användas vid exempelvis introduktionsdagar för nyanställda eller i samband med medlemsmöten och aktiviteter. Du är självklart fri att utforma den som du vill.

Ladda ned presentation