Verksamhetsplan 2023

2023 kommer att präglas av flera stora förhandlingsarbeten. Under våren avslutas förhandlingar om ändringar i Pensionsavtal 16 för att förbättra möjligheterna för intjänandet av premier för medarbetare som omfattas av avdelning II och i höst genomför Saco-S och Arbetsgivarverket avtalsförhandlingar.

Senast uppdaterad: Onsdag 7 dec 2022

Saco-S verksamhet under 2023 kommer för övrigt att domineras av arbete kring chefers villkor och behov av fackligt stöd och under hösten behöver resultaten från avtalsförhandlingarna tas omhand.

De regelbundna träffarna, varannan vecka, med Arbetsgivarverket fortsätter och utökas för vissa frågor för att Förhandlingsledningen ska kunna genomföra överenskommelsen. Förhandlingsledningen ger, när så erfordras, arbetsgrupper i uppdrag att bereda frågor. Mötena är ett viktigt forum även när nya frågeställningar uppstår och parterna snabbt behöver komma fram till en lösning.

Saco-S interna utvecklingsarbete fortsätter under året. Det är angeläget att ytterligare synliggöra Saco-S och att nya medlemmar kontinuerligt rekryteras så att Saco-S växer.

Ladda ner Verksamhetsplanen för 2023