Engagera dig

Ta chansen att engagera dig i AkademikerAlliansens styrelse.

Publicerad: Måndag 15 mar 2021

Senast uppdaterad: Måndag 15 mar 2021

Du har fortfarande chansen att bli en del av AkademikerAlliansens styrelse. Valberedningen har uppdraget att föreslå ny styrelse till årsmötet den 16 mars. Fyra av fem i nuvarande styrelsen vill fortsätta sitt engagemang 2021, vilket valberedningen ser positivt på. Av de ingående fackföreningarna (DIK, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Akavia) finns i valberedningens förslag till årsmötet representation från alla förbund förutom Naturvetarna. Valberedningen ser gärna att minst en till styrelsemedlem. Som nu styrelsemedlem kan du bidra med betydelsefulla erfarenheter, perspektiv och kontaktnät. Extra önskvärt vore en styrelsemedlem som är medlem i Naturvetarna, detta skulle göra styrelsen mer komplett utifrån de ingående fackförbunden i AkademikerAlliansen.

Som styrelsemedlem får du

 • Möjlighet att påverka arbetssituation och arbetsmiljö
 • Bredda ditt kontaktnät i kommunen – lära känna nya engagerade personer
 • Lära dig nya saker som du även har nytta av i din roll som anställd

I styrelseuppdraget ingår att

 • Aktivt delta i styrelsemöten som ordförande/sekreterare kallar till.
 • Om man har ansvar för att delta i samverkansmöten i sin förvaltning
  - att rapportera innehåll från dem till styrelsen
  - att där representera berörda medlemmar från AkademikerAlliansen
  - att förmedla innehåll från samverkansmötena tillbaka till medlemmarna i berörd förvaltning.
 • Att vara länken mellan ordföranden och medlemmarna i sitt fackförbund genom att
  - Inhämta synpunkter från medlemmarna och förmedla till styrelsen
  - Förmedla information från ordföranden/styrelsen ut till medlemmarna.
 • Vid behov delta i rekrytering på sin förvaltning och bevaka att processen gått till enligt gällande avtal. Detta går även att delegera till annan medlem i föreningen. 

Vi hoppas att du känner att du skulle vilja vara med och påverka, bidra till att vår förening kan fortsätta att verka för vårt gemensamma bästa. Om du känner dig intresserad men vill veta mer om vad det innebär får du gärna kontakta valberedningens sammankallande Margareta Erstam eller styrelsens ordförande Åsa Wilén.

Eller kanske vill du tipsa oss om någon som du tycker vi ska prata med.