Aktuellt {from} {to} av 67

Försäkringsinformation 2021

2021-03-25

Skrifterna Avtalet försäkrar och Handbok försäkringar har uppdaterats för 2021.

SKR säger nej till förbättrat arbetsskadeskydd under pandemin

2021-02-11

AkademikerAlliansen gjorde den 19 januari, tillsammans med OFR och Kommunal, en framställan till SKR om att tillfälligt ändra villkoren för...

Krislägesavtalet aktiverat i flera regioner

2020-12-28

Krislägesavtalet, där AkademikerAlliansen är en av de fackliga parterna, har på nytt aktiverats i flera regioner.

Nya branschavtal med Sobona

2020-12-18

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika avtal med Sobona, de kommunala företagens...

AkademikerAlliansen kvarstår i Allmänna Bestämmelser 17

2020-11-19

AkademikerAlliansens representantskap beslöt den 18 november att inte anta ett slutbud från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala...

Remissvar på LAS-utredningen

2020-11-10

AkademikerAlliansen har lämnat in svar på utredningen "En moderniserad arbetsrätt", vanligen kallad "LAS-utredningen" eller "Toijer-utredningen"....

AkademikerAlliansen lämnar yrkanden om lön

2020-09-17

AkademikerAlliansen lämnade den 16 september för första gången på många år över yrkanden till Sveriges Kommuner och Regioner gällande löneavtalet....

Välkommen till höstens tjänstepensionsträffar!

2020-09-02

KPA Pension bjuder in fackligt förtroendevalda till kostnadsfria informationsträffar om tjänstepension. Länken till information och anmälan finns i...

Omställning och ändrad arbetsrätt

2020-06-10

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga parter i kommun-regionsektorn skrivit en debattartikel för att berätta om det nya kompetens- och...

Suntarbetsliv lanserar Corona-verktyg

2020-05-20

Suntarbetsliv, de kommunala parternas gemensamma förening för arbetmiljöstöd, har publicerat verktyget Arbetsmiljöarbete i tider av corona, ett...

Nytt kompetens- och omställningsavtal för kommuner och regioner

2020-04-30

AkademikerAlliansen och övriga fackliga parter är överens med SKR och Sobona om detaljerna i ett nytt kompetens- och omställningsavtal för hela...

Nyval vid AkademikerAlliansens årsmöte

2020-04-24

AkademikerAlliansen höll torsdag den 23 april sitt årsmöte i form av ett videomöte. Förutom sedvanliga punkter som verksamhetsberättelse,...

AkademikerAlliansen säger nej till överenskommelse om semester

2020-04-22

AkademikerAlliansen beslutade på tisdagen den 21 april att säga nej till ett förslag om överenskommelse om hantering av semester 2020 med...

Region Stockholm aktiverar krislägesavtalet

2020-04-03

Det centrala krislägesavtalet mellan arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona å ena sidan och AkademikerAlliansen och övriga fackliga parter å...

Korttidspermitteringsavtal med Sobona

2020-04-03

AkademikerAlliansen har tecknat ett avtal med de kommunala företagens organisation Sobona om korttidspermittering.

Avtalsrörelsen med SKR pausad

2020-03-30

Med anledning av Corona-krisen har Sveriges Kommuner och Regioner prolongerat de avtal som löper ut under mars månad. Därmed pausas...

AkademikerAlliansen prolongerar med Sobona

2020-03-30

Till följd av den pågående krisen har parterna på området kommunala företag enats om att skjuta upp avtalsrörelsen till hösten. Därför prolongeras...

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

2020-03-24

SKR, Sobona och facken vänder sig nu till regeringen och ber om stöd för att stärka företagshälsovården under coronakrisen. Det handlar bland annat...

Överenskommelse om avstängning vid smittspridning

2020-03-09

Arbetsgivaren har ingen överläggningsskyldighet vid avstängning för att hindra smittspridning av Covid-19, enligt en ny överenskommelse mellan SKR,...

AkademikerAlliansen inleder avtalsrörelsen

2020-01-09

AkademikerAlliansen har torsdag den 9 januari lämnat över sin inriktning inför avtalsrörelsen 2020 till sina motparter, Sveriges Kommuner och...

Visa fler