Aktuellt {from} {to} av 45

Krislägesavtalet aktiverat i Sölvesborg

2023-11-02

SKR:s och Sobonas styrelser har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Sölvesborgs kommun med anledning av oljeutsläppet från passagerarfärjan...

Enkät

2023-10-16

Nu pågår den partsgemensamma utvärderingen av vårt löneavtal.

Nytt avtal för Sobonas bransch Trafik

2023-10-06

AkademikerAlliansen har förhandlat med Sobona om nytt avtal för branschområdet Trafik, och kommit överens om nya avtal från 2023-10-01.

Dispens från nya regler för dygnsvila

2023-09-29

Den 1 oktober införs nya regler om dygnsvila där arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars dygnsvila.

Uttalande från parterna om dygnsvila och veckovila

2023-09-21

Det kommer just nu många frågor om veckovila i samband med dygnsvila. Parterna på sektorn har av det skälet kommit överens om följande uttalande.

Webbinarium om kompetensmodeller

2023-09-21

Som en följd av ett partsgemensamt arbete med SKR anordnade AkademikerAlliansen den 4 september 2023 ett webbinarium om kompetensmodeller.

Ordförande för Arbetstidsnämnden utsedda

2023-09-12

Kurt Eriksson och Robert Schön blir oberoende ordförande i centrala parters arbetstidsnämnd. Nämnden ska pröva tolkningsfrågor som rör de nya...

Avtalsförhandlingar med Sobona

2023-09-08

AkademikerAlliansen förhandlar just nu om en ny branschöverenskommelse på Sobonas bransch Trafik. Även om det är ett område där...

Debattartikel: Regeringen måste ge välfärden besked nu

2023-06-29

SKR och facken uppmanar regeringen att ge kommuner och regioner besked om de ekonomiska ramarna för 2024

Kompetensmodeller för att lyfta akademikers kunskaper

2023-06-12

Nu finns en ny rapport om vad som gjort kompetensmodeller i kommuner och regioner framgångsrika och vad som varit mer utmanande.

Kommuner och regioner behöver arbeta med friskfaktorer

2023-05-24

Ett metodiskt arbete med friskfaktorer är nödvändigt för att möta effekterna av bemanningskrisen och det tuffa ekonomiska läget, skriver...

Överenskommelse om dygnsvila

2023-05-05

AkademikerAlliansen har träffat en tilläggsöverenskommelse med SKR och Sobona om dygnsvila för medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala...

Årsmöte i AkademikerAlliansen

2023-05-02

Den 20 april hölls AkademikerAlliansens årsmöte med sedvanlig formalia, presidieval, propositioner och motioner.

Studio Friskfaktor

2023-03-20

Nu har anmälan till Studio Friskfaktor öppnat! Den 15 mars öppnades anmälan till Suntarbetslivs programserie om friskfaktorer. Serien är en del av...

Nödvändigt kunna göra uppehåll i tjänstepensionen

2023-03-10

De fackliga organisationerna och Sveriges Kommuner och Regioner uppmanar regeringen att införa en möjlighet till uppehåll i tjänstepensionsuttaget....

Skärpta regler för dygnsvila från 1 oktober 2023

2022-12-09

Reglerna om dygnsvila skärps i en överenskommelse mellan SKR och Sobona och de fackliga parterna Kommunal, Vårdförbundet, AkademikerAlliansen och...

Nyheter inom pension och försäkring

2022-12-08

Flera stora och mindre förändringar på pensionsområdet träder i kraft den 1 januari 2023.

Förändringar i kollektivavtal från 1 oktober

2022-09-30

Den 1 oktober sker förändringar i flera kollektivavtal som AkademikerAlliansen är part i. Förändringarna är en följd av de omfattande förhandlingar...

Särskild AGS-KL-förmån upphör att gälla 1 oktober

2022-09-29

Den Särskilda AGS-KL-förmånen som funnits för anställda i kommuner och regioner, upphör att gälla från och med 1 oktober 2022. Förändringen är en...

Krigs- och beredskapsavtalet har uppdaterats

2022-06-27

Parterna i kommun- och regionsektorn har uppdaterat kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd, KB-avtalet.

Visa fler