Aktuellt {from} {to} av 73

Remissvar på utredningen En reformerad arbetsrätt

2021-09-16

AkademikerAlliansen har skickat in remissvar gällande utredningen Ds 2021:17, En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och...

Rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

2021-07-13

Många känner inte till att arbetsgivaren inom ramen för avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL kan ansöka om ekonomisk ersättning från Afa Försäkring...

HÖK T uppdateras

2021-06-18

AkademikerAlliansen och arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om en revidering och en utveckling...

Uppdaterat kollektivavtal antaget

2021-06-10

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga fackförbund i kommun- och regionsektorn förhandlat med arbetsgivarparterna SKR och Sobona om ett...

Förhandlingar om krislägesavtalet

2021-06-01

Just nu pågår intensiva förhandlingar om förändringar av det krislägesavtal som tecknades sommaren 2019. Sista datum för att säga upp avtalet i år...

AkademikerAlliansen har hållit årsmöte 2021

2021-04-23

Den 22 april höll AkademikerAlliansen sitt årsmöte. Förutom ett antal personalval fanns en större revidering av stadgarna på agendan.

Försäkringsinformation 2021

2021-03-25

Skrifterna Avtalet försäkrar och Handbok försäkringar har uppdaterats för 2021.

SKR säger nej till förbättrat arbetsskadeskydd under pandemin

2021-02-11

AkademikerAlliansen gjorde den 19 januari, tillsammans med OFR och Kommunal, en framställan till SKR om att tillfälligt ändra villkoren för...

Krislägesavtalet aktiverat i flera regioner

2020-12-28

Krislägesavtalet, där AkademikerAlliansen är en av de fackliga parterna, har på nytt aktiverats i flera regioner.

Nya branschavtal med Sobona

2020-12-18

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika avtal med Sobona, de kommunala företagens...

AkademikerAlliansen kvarstår i Allmänna Bestämmelser 17

2020-11-19

AkademikerAlliansens representantskap beslöt den 18 november att inte anta ett slutbud från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala...

Remissvar på LAS-utredningen

2020-11-10

AkademikerAlliansen har lämnat in svar på utredningen "En moderniserad arbetsrätt", vanligen kallad "LAS-utredningen" eller "Toijer-utredningen"....

AkademikerAlliansen lämnar yrkanden om lön

2020-09-17

AkademikerAlliansen lämnade den 16 september för första gången på många år över yrkanden till Sveriges Kommuner och Regioner gällande löneavtalet....

Välkommen till höstens tjänstepensionsträffar!

2020-09-02

KPA Pension bjuder in fackligt förtroendevalda till kostnadsfria informationsträffar om tjänstepension. Länken till information och anmälan finns i...

Omställning och ändrad arbetsrätt

2020-06-10

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga parter i kommun-regionsektorn skrivit en debattartikel för att berätta om det nya kompetens- och...

Suntarbetsliv lanserar Corona-verktyg

2020-05-20

Suntarbetsliv, de kommunala parternas gemensamma förening för arbetmiljöstöd, har publicerat verktyget Arbetsmiljöarbete i tider av corona, ett...

Nytt kompetens- och omställningsavtal för kommuner och regioner

2020-04-30

AkademikerAlliansen och övriga fackliga parter är överens med SKR och Sobona om detaljerna i ett nytt kompetens- och omställningsavtal för hela...

Nyval vid AkademikerAlliansens årsmöte

2020-04-24

AkademikerAlliansen höll torsdag den 23 april sitt årsmöte i form av ett videomöte. Förutom sedvanliga punkter som verksamhetsberättelse,...

AkademikerAlliansen säger nej till överenskommelse om semester

2020-04-22

AkademikerAlliansen beslutade på tisdagen den 21 april att säga nej till ett förslag om överenskommelse om hantering av semester 2020 med...

Region Stockholm aktiverar krislägesavtalet

2020-04-03

Det centrala krislägesavtalet mellan arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona å ena sidan och AkademikerAlliansen och övriga fackliga parter å...

Visa fler