Aktuellt {from} {to} av 29

Tjänstepension 2018 från det äldre pensionsavtalet PA-KL

2018-01-17

Personer som går på det äldre avtalet inom kommun och landstingssektorn, PA-KL, kan i vissa fall få en sänkt tjänstepension under 2018. Avtalet...

Ta reda på mer om din kollektivavtalade försäkring!

2017-11-15

Som ett led i att långsiktigt öka kunskapen om de kollektivavtalade försäkringarna och eftersom konceptet ”Intressant vetande” var så framgångsrikt...

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

2017-10-30

SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn med tydligare koppling mellan samverkan och...

Arbetsmiljöutbildning

2017-10-19

Rätt verktyg gör jobbet bättre! Upptäck arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn.

Omställningsfonden Informationsseminarium

2017-10-05

Under hösten kommer Omställningsfonden hålla seminarium om omställning i kommun- och landstingssektorn. Vi beskriver hur Omställningsfonden arbetar...

Sänkta avgifter ger högre tjänstepension

2017-09-06

Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Det betyder i praktiken att det blir mer...

Information om förändringar i AB

2017-09-05

Avtalsvillkor med ökat fokus på ett hållbart arbetsliv och friska arbetsplatser

Ta reda på mer om din kollektivavtalade försäkring!

2017-05-18

Kollektivavtalade försäkringar kan vara till stor nytta, men det är det många som inte har koll på. Därför har AFA Försäkring tillsammans med...

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

2017-05-08

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta om...

Socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning

2017-04-06

Akademiker Alliansens ordförande Eva Lindquist har idag den 6 april deltagit i panel i socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning om...

Ny överenskommelse minskar risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

2016-12-22

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjligheter till tidig lokal omställning, för att minska...

Avtalsrörelsen 2017

2016-12-20

SKL överlämnade dokumentet Mål och Inriktning, Avtal 2017 – Lön och anställningsvillkor för en vässad välfärd.

Ny överenskommelse om familjeskydd

2016-10-27

AkademikerAlliansen har den 24 oktober träffat en överenskommelse med SKL och Pacta om familjeskydd (efterlevandepension) för de arbetstagare som...

Handbok för Sacoråd

2016-10-21

En vägledning för dig som företräderakademiker inom kommuner och landsting

Friska arbetsplatser för alla åldrar

2016-09-09

Ett seminarium för förtroendevalda samt skyddsombud inom kommun och landsting

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

2016-09-01

Nu är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning klar!

Regeringen tar tillbaka sitt förslag om Hälsoväxling

2016-08-24

Regeringen överlämnar till oss parter att arbeta med frågan att få ner sjuktalen för långtidssjukskrivna.

Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting

2016-08-19

Idag överlämnar AkademikerAlliansen tillsammans med SKL och övriga arbetstagarorganisationerna en gemensam avsiktsförklaring med åtgärder för...

Ge arbetsmiljöarbetet ett lyft med partsgemensam utbildning

2016-07-19

Med Suntarbetslivs nya arbetsmiljöutbildning får chefer och skyddsombud en gemensam bas.

Nio minuter om studentmedarbetare!

2016-05-09

De närmaste årens stora rekryteringsutmaningar innebär betydande möjligheter. Ett sätt för arbetsgivare att visa upp jobben och sektorn är att...

Visa fler