Aktuellt {from} {to} av 63

AkademikerAlliansen lämnar yrkanden om lön

2020-09-17

AkademikerAlliansen lämnade den 16 september för första gången på många år över yrkanden till Sveriges Kommuner och Regioner gällande löneavtalet....

Välkommen till höstens tjänstepensionsträffar!

2020-09-02

KPA Pension bjuder in fackligt förtroendevalda till kostnadsfria informationsträffar om tjänstepension. Länken till information och anmälan finns i...

Omställning och ändrad arbetsrätt

2020-06-10

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga parter i kommun-regionsektorn skrivit en debattartikel för att berätta om det nya kompetens- och...

Suntarbetsliv lanserar Corona-verktyg

2020-05-20

Suntarbetsliv, de kommunala parternas gemensamma förening för arbetmiljöstöd, har publicerat verktyget Arbetsmiljöarbete i tider av corona, ett...

Nytt kompetens- och omställningsavtal för kommuner och regioner

2020-04-30

AkademikerAlliansen och övriga fackliga parter är överens med SKR och Sobona om detaljerna i ett nytt kompetens- och omställningsavtal för hela...

Nyval vid AkademikerAlliansens årsmöte

2020-04-24

AkademikerAlliansen höll torsdag den 23 april sitt årsmöte i form av ett videomöte. Förutom sedvanliga punkter som verksamhetsberättelse,...

AkademikerAlliansen säger nej till överenskommelse om semester

2020-04-22

AkademikerAlliansen beslutade på tisdagen den 21 april att säga nej till ett förslag om överenskommelse om hantering av semester 2020 med...

Region Stockholm aktiverar krislägesavtalet

2020-04-03

Det centrala krislägesavtalet mellan arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona å ena sidan och AkademikerAlliansen och övriga fackliga parter å...

Korttidspermitteringsavtal med Sobona

2020-04-03

AkademikerAlliansen har tecknat ett avtal med de kommunala företagens organisation Sobona om korttidspermittering.

Avtalsrörelsen med SKR pausad

2020-03-30

Med anledning av Corona-krisen har Sveriges Kommuner och Regioner prolongerat de avtal som löper ut under mars månad. Därmed pausas...

AkademikerAlliansen prolongerar med Sobona

2020-03-30

Till följd av den pågående krisen har parterna på området kommunala företag enats om att skjuta upp avtalsrörelsen till hösten. Därför prolongeras...

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

2020-03-24

SKR, Sobona och facken vänder sig nu till regeringen och ber om stöd för att stärka företagshälsovården under coronakrisen. Det handlar bland annat...

Överenskommelse om avstängning vid smittspridning

2020-03-09

Arbetsgivaren har ingen överläggningsskyldighet vid avstängning för att hindra smittspridning av Covid-19, enligt en ny överenskommelse mellan SKR,...

AkademikerAlliansen inleder avtalsrörelsen

2020-01-09

AkademikerAlliansen har torsdag den 9 januari lämnat över sin inriktning inför avtalsrörelsen 2020 till sina motparter, Sveriges Kommuner och...

Akavia nytt förbund i AkademikerAlliansen

2020-01-09

Jusek och Civilekonomerna har gått ihop och bildat det nya förbundet Akavia.

Ny överenskommelse för omställning i välfärden

2019-12-04

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett...

Samverkan för friskare arbetsplatser

2019-09-20

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga fack inom sektorn och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en vägledning för att underlätta...

Webbinarium om friskare arbetsplatser den 13 november

2019-09-05

Förtroendevalda och skyddsombud bjuds in till ett webbseminarium – Avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser.

Ny kampanj om kollektivavtalade försäkringar

2019-07-22

Kampanjen Intressant vetande är ett initiativ från AkademikerAlliansen, Kommunal Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AFA Försäkring, och...

AkademikerAlliansen tecknar krislägesavtal

2019-06-28

AkademikerAlliansen har med arbetsgivarparterna SKL och Sobona och övriga fackliga organisationer tecknat ett nationellt avtal för krissituationer....

Visa fler