Aktuellt {from} {to} av 54

Avtalsrörelsen med SKR pausad

2020-03-30

Med anledning av Corona-krisen har Sveriges Kommuner och Regioner prolongerat de avtal som löper ut under mars månad. Därmed pausas...

AkademikerAlliansen prolongerar med Sobona

2020-03-30

Till följd av den pågående krisen har parterna på området kommunala företag enats om att skjuta upp avtalsrörelsen till hösten. Därför prolongeras...

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

2020-03-24

SKR, Sobona och facken vänder sig nu till regeringen och ber om stöd för att stärka företagshälsovården under coronakrisen. Det handlar bland annat...

Överenskommelse om avstängning vid smittspridning

2020-03-09

Arbetsgivaren har ingen överläggningsskyldighet vid avstängning för att hindra smittspridning av Covid-19, enligt en ny överenskommelse mellan SKR,...

AkademikerAlliansen inleder avtalsrörelsen

2020-01-09

AkademikerAlliansen har torsdag den 9 januari lämnat över sin inriktning inför avtalsrörelsen 2020 till sina motparter, Sveriges Kommuner och...

Akavia nytt förbund i AkademikerAlliansen

2020-01-09

Jusek och Civilekonomerna har gått ihop och bildat det nya förbundet Akavia.

Ny överenskommelse för omställning i välfärden

2019-12-04

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett...

Samverkan för friskare arbetsplatser

2019-09-20

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga fack inom sektorn och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en vägledning för att underlätta...

Webbinarium om friskare arbetsplatser den 13 november

2019-09-05

Förtroendevalda och skyddsombud bjuds in till ett webbseminarium – Avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser.

Ny kampanj om kollektivavtalade försäkringar

2019-07-22

Kampanjen Intressant vetande är ett initiativ från AkademikerAlliansen, Kommunal Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AFA Försäkring, och...

AkademikerAlliansen tecknar krislägesavtal

2019-06-28

AkademikerAlliansen har med arbetsgivarparterna SKL och Sobona och övriga fackliga organisationer tecknat ett nationellt avtal för krissituationer....

Bättre tjänstepension för anställda i kommun och landsting

2019-05-21

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och AkademikerAlliansen yrkar på bättre tjänstepension som ska gälla intjänanden från och med 2020 för...

Gemensamt uttalande gällande LAS-utredningen.

2019-04-24

Gemensamt uttalande av SKL/ Sobona samt centrala arbetstagarorganisationer med anledning av att direktiv till LAS-utredningen läggs fram under veckan.

Inspirationsmaterial TLO-KL

2019-02-22

Få inspiration i arbetet med tidig lokal omställning, TLO/KL

Samverkansavtalet

2019-02-22

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga fackliga parter och SKL tagit fram en PowerPoint presentation om det nya samverkansavtalet.

Karensavdrag kommuner regioner och Sobona

2019-01-11

AkademikerAlliansen och övriga fackliga organisationer har kommit överens med SKL om nya regler för karensavdrag som gäller från och med 1 januari...

Överenskommelse träffad med SKL i frågor om sommartid/vintertid

2018-11-08

Det har gjorts en ändring i förhandlingsöverenskommelsen från 1993, Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid,...

Överenskommelser om bruttopensioner nu slutförhandlade

2018-11-06

Nu har ytterligare överenskommelser träffats för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsavtalen inom kommunal sektor. Överenskommelserna...

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre...

Intressant vetande

2018-06-04

92 procent vet att katter är vanliga på internet. Men bara 9 procent har koll på sina kollektivavtalade försäkringar.

Visa fler