Aktuellt {from} {to} av 48

Ny överenskommelse för omställning i välfärden

2019-12-04

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett...

Samverkan för friskare arbetsplatser

2019-09-20

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga fack inom sektorn och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en vägledning för att underlätta...

Webbinarium om friskare arbetsplatser den 13 november

2019-09-05

Förtroendevalda och skyddsombud bjuds in till ett webbseminarium – Avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser.

Ny kampanj om kollektivavtalade försäkringar

2019-07-22

Kampanjen Intressant vetande är ett initiativ från AkademikerAlliansen, Kommunal Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AFA Försäkring, och...

AkademikerAlliansen tecknar krislägesavtal

2019-06-28

AkademikerAlliansen har med arbetsgivarparterna SKL och Sobona och övriga fackliga organisationer tecknat ett nationellt avtal för krissituationer....

Bättre tjänstepension för anställda i kommun och landsting

2019-05-21

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och AkademikerAlliansen yrkar på bättre tjänstepension som ska gälla intjänanden från och med 2020 för...

Gemensamt uttalande gällande LAS-utredningen.

2019-04-24

Gemensamt uttalande av SKL/ Sobona samt centrala arbetstagarorganisationer med anledning av att direktiv till LAS-utredningen läggs fram under veckan.

Inspirationsmaterial TLO-KL

2019-02-22

Få inspiration i arbetet med tidig lokal omställning, TLO/KL

Samverkansavtalet

2019-02-22

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga fackliga parter och SKL tagit fram en PowerPoint presentation om det nya samverkansavtalet.

Karensavdrag kommuner regioner och Sobona

2019-01-11

AkademikerAlliansen och övriga fackliga organisationer har kommit överens med SKL om nya regler för karensavdrag som gäller från och med 1 januari...

Överenskommelse träffad med SKL i frågor om sommartid/vintertid

2018-11-08

Det har gjorts en ändring i förhandlingsöverenskommelsen från 1993, Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid,...

Överenskommelser om bruttopensioner nu slutförhandlade

2018-11-06

Nu har ytterligare överenskommelser träffats för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsavtalen inom kommunal sektor. Överenskommelserna...

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre...

Intressant vetande

2018-06-04

92 procent vet att katter är vanliga på internet. Men bara 9 procent har koll på sina kollektivavtalade försäkringar.

Särskild AGS-KL-förmån

2018-05-30

Parterna har nu kommit överens om en försäkringslösning som ersätter bestämmelserna i AB § 28 mom 9 om att arbetsgivaren ska betala sjuklön i de...

Seminarium om Samverkansavtalet - SKL

2018-03-02

SKL och de fackliga organisationerna bjuder in till seminarium om det nya Samverkansavtalet den 12 mars.

Reviderad AID klar!

2018-02-28

Reviderad AID (partsgemensamt klassificeringssystem inom det kommunala området) är klar efter en längre tids partsgemensamt arbete och kommer att...

Välkommet besked av SKL och Pacta

2018-01-26

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och Akademikeralliansen välkomnar dagens besked från SKL och Pacta om tjänstepensioner.

28 fackförbund begär förhandling med anledning av sänkta pensioner

2018-01-26

Samtliga 28 fackliga organisationer i kommunsektorn står bakom den förhandlingsframställan som idag lämnats över till arbetsgivarorganisationerna...

Tjänstepension 2018 från det äldre pensionsavtalet PA-KL

2018-01-17

Personer som går på det äldre avtalet inom kommun och landstingssektorn, PA-KL, kan i vissa fall få en sänkt tjänstepension under 2018. Avtalet...

Visa fler