Aktuellt {from} {to} av 38

Överenskommelse träffad med SKL i frågor om sommartid/vintertid

2018-11-08

Det har gjorts en ändring i förhandlingsöverenskommelsen från 1993, Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid,...

Överenskommelser om bruttopensioner nu slutförhandlade

2018-11-06

Nu har ytterligare överenskommelser träffats för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsavtalen inom kommunal sektor. Överenskommelserna...

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

2018-07-05

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre...

Intressant vetande

2018-06-04

92 procent vet att katter är vanliga på internet. Men bara 9 procent har koll på sina kollektivavtalade försäkringar.

Särskild AGS-KL-förmån

2018-05-30

Parterna har nu kommit överens om en försäkringslösning som ersätter bestämmelserna i AB § 28 mom 9 om att arbetsgivaren ska betala sjuklön i de...

Seminarium om Samverkansavtalet - SKL

2018-03-02

SKL och de fackliga organisationerna bjuder in till seminarium om det nya Samverkansavtalet den 12 mars.

Reviderad AID klar!

2018-02-28

Reviderad AID (partsgemensamt klassificeringssystem inom det kommunala området) är klar efter en längre tids partsgemensamt arbete och kommer att...

Välkommet besked av SKL och Pacta

2018-01-26

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och Akademikeralliansen välkomnar dagens besked från SKL och Pacta om tjänstepensioner.

28 fackförbund begär förhandling med anledning av sänkta pensioner

2018-01-26

Samtliga 28 fackliga organisationer i kommunsektorn står bakom den förhandlingsframställan som idag lämnats över till arbetsgivarorganisationerna...

Tjänstepension 2018 från det äldre pensionsavtalet PA-KL

2018-01-17

Personer som går på det äldre avtalet inom kommun och landstingssektorn, PA-KL, kan i vissa fall få en sänkt tjänstepension under 2018. Avtalet...

Ta reda på mer om din kollektivavtalade försäkring!

2017-11-15

Som ett led i att långsiktigt öka kunskapen om de kollektivavtalade försäkringarna och eftersom konceptet ”Intressant vetande” var så framgångsrikt...

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

2017-10-30

SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn med tydligare koppling mellan samverkan och...

Arbetsmiljöutbildning

2017-10-19

Rätt verktyg gör jobbet bättre! Upptäck arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn.

Omställningsfonden Informationsseminarium

2017-10-05

Under hösten kommer Omställningsfonden hålla seminarium om omställning i kommun- och landstingssektorn. Vi beskriver hur Omställningsfonden arbetar...

Sänkta avgifter ger högre tjänstepension

2017-09-06

Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Det betyder i praktiken att det blir mer...

Information om förändringar i AB

2017-09-05

Avtalsvillkor med ökat fokus på ett hållbart arbetsliv och friska arbetsplatser

Ta reda på mer om din kollektivavtalade försäkring!

2017-05-18

Kollektivavtalade försäkringar kan vara till stor nytta, men det är det många som inte har koll på. Därför har AFA Försäkring tillsammans med...

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

2017-05-08

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta om...

Socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning

2017-04-06

Akademiker Alliansens ordförande Eva Lindquist har idag den 6 april deltagit i panel i socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning om...

Ny överenskommelse minskar risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

2016-12-22

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjligheter till tidig lokal omställning, för att minska...

Visa fler