28 fackförbund begär förhandling med anledning av sänkta pensioner

Samtliga 28 fackliga organisationer i kommunsektorn står bakom den förhandlingsframställan som idag lämnats över till arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. Bakgrunden är den sänkning av pensionsförmåner som har drabbat äldre tidigare anställda.

Publicerad: Fredag 26 jan 2018

Senast uppdaterad: Fredag 26 jan 2018

Fackförbundet Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden (Offentliganställdas Förhandlingsråd) och AkademikerAlliansen har idag överlämnat en förhandlingsframställan till arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta.

Bakgrunden är den sänkning av pensionsförmåner som har drabbat äldre tidigare kommun- och landstingsanställda under 2018, främst de födda 1937 eller tidigare.

- Individerna måste kunna lita på att de får sin pension och kunna planera för sin privatekonomi. Det som hänt kan aldrig ha varit partsavsikten, säger företrädarna och förhandlarna för de fackliga organisationerna i ett gemensamt uttalande.

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och AkademikerAlliansen påkallar förhandling med SKL/Pacta om två olika delar, dels en omedelbar lösning för 2018 och dels en långsiktig lösning som hindrar att sänkningar liknande den som skedde i år händer igen.

Förbunden bakom förhandlingsframställan
Fackförbundet Kommunal

OFRs kommunala förbundsområden är Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård och Läkarna jämte i förbundsområdena ingående organisationer samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, totalt tio fackliga organisationer http://www.ofr.se/om-oss/ofrs-organisation

AkademikerAlliansen som representerar 17 fackförbund (https://www.saco.se/lokala-webbplatser/akademikeralliansen/om-oss/)

För mer information
För Kommunal: Fredrik Kornebäck, pressekreterare
fredrik.korneback@kommunal.se, 076-117 63 26

För OFR: Cecilia Curtelius Larsson, förhandlare
cecilia.curtelius.larsson@ofr.se, 070-644 93 83

För Akademikeralliansen: Helena Larsson, förhandlare
helena.larsson@saco.se, 070-308 18 85